Vedieť pracovať s najrozšírenejším ekonomickým softvérom pre podvojné účtovníctvo OMEGA od KROS a.s., a mať z toho aj platný certifikát, to je mimoriadna výhoda pre našich žiakov. Vedieť pracovať so softvérmi sú tzv. „hard skills“, ktoré sú žiadané na trhu práce. Sme radi, že naši absolventi budú o krok vpred.