Ďakujeme všetkým milým návštevníkom, že prijali pozvanie a prispeli ku krásnej atmosfére na našom Dni otvorených dverí. Kto to nestihol, môže si telefonicky (033 / 642 34 10) dohodnúť osobné stretnutie, na každého si nájdeme čas. 🙂