maturanti 2000/2001    

Trieda 4. A     tablo
Mgr. Viera Paveleková

Trieda 4. B     tablo
RNDr. Marta Šutovská

Trieda 4. C 
Ing. Eva Markeová

Baráthová Katarína
Brinza Peter
Demovičová Zuzana
Dubanová Silvia
Dusíková Lenka
Gábrišová Kristína
Galgóci Pavol
Grófová Katarína
Habdáková Barbora
Horváthová Denisa
Chovanová Andrea
Izakovičová Monika
Jackuláková Barbora
Juriš Marián
Kopálová Ľubica
Lešková Katarína
Minarič Peter
Mizeríková Mária
Nosálová Katarína
Patúcová Zuzana
Poláková Júlia
Ráčková Zuzana
Šafáriková Barbora
Šafr Peter
Šebeňová Michaela
Šindlerová Lucia
Škríp Radoslav
Šulková Zdena
Šuplata Marek
Tesárová Anna
Trajlinková Martina

Bäuml Peter
Belicová Mária
Czinegeová Lucia
Ďaďová Monika
Dušek Branislav
Gonosová Pera
Haršány Tomáš
Chanečková Lea
Jaslovská Lenka
Jendeková Monika
Kavecká Hana
Klamová Katarína
Klímová Michaela
Koníková Petra
Krajčovič Peter
Líšková Lucia
Martišová Veronika
Miháliková Jana
Nguyenová Lucia
Noskovičová Martina
Predanocyová Daniela
Sedláčková Martina
Setnická Andrea
Slamková Ľubomíra
Štefancová Martina
Šuvegová Elena
Tajcnerov Jana
Urban Marián
Vyberal Ladislav
Zajíček Pavol

Blažíček Štefan
Brandoburová Jana
Ganobčíková Barbora
Hamarová Iveta
Hanúsek Matúš
Hoštáková Nina
Jelemenská Andrea
Kanková Jana
Kolodičová Jana
Kopčanová Katarína
Kukumbergová Katarína
Laky Radoslav
Lehrer Erik
Macháček Ľubomír
Nosálová Iveta
Nunvařová Lucia
Pažitná Monika
Pilná Veronika
Rodná eva
Sihelníková Simona
Singhoffer Richard
Sprušanská Mária
Stránska Jana
Suhayová Katarína
Švecová Monika
Tomašovičová Jana
Zámečníková Lenka
Žitná Martina