maturanti 2002/2003      

Trieda 4. A     tablo
tr. učiteľ  Mgr. Beata Bíliková

Trieda 4. B
tr. učiteľ Mgr. Zuzana  Teplanová

Trieda 4.C
tr. učiteľ:

Babišová Martina 
Bednáriková Alexandr
Belošicová Dana 
Biznárová Dana  
Boďová Soňa 
Černáková Lucia  
Dafko Štefan  
Duffalová Zuzana  
Filková Martina  
Grofčíková Magdalén
Gubelová Terézia  
Horký Jaroslav 
Kalinová Silvia  
Kinčešová Veronika
Kollárová Mária 
Krajčovičová Martina
Machotka Marián
Mihályová Zuzana
Ochabová Alica 
Paveleková Katarína
Plšková Iveta
Sihelníková Lenka  
Šikula Milan 
Šikulová Monika  
Štiglicová Barbora 
Telekešová Eva
Ulrichová Monika 
Viteková Michaela
Vladová Silvia
Vojtek Peter
Zajíčková Petra

Baďurová Gabriela
Bauerová Katarína
Doláková Beáta
Filková Lucia
Gažovičová Erika
Granec Matúš
Hrušková Martina
Chobotová Ivona
Jurkáček Radoslav
Kohútová Petra
Koník Peter
Kretová Monika
Krivošíková Michaela
Ligdová Adriana
Myslíková Daniela
Myslíková Lýdia
Nižňanová Lucia
Noskovičová Lucia
Plechlová Denisa
Prokešová Veronika
Rímešová Lucia
Straková Zuzana
Strehovská Žaneta
Szabóová Andrea
Szabóová Beáta
Šindlerová Iveta
Takácsová Veronika