OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Školský rok 2018/19

   
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2018

Školský rok 2017/18

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/20188
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2017

Školský rok 2016/17

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2016

Školský rok 2015/16

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2015

Školský rok 2014/15

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2014

Školský rok 2013/14

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
formát .pdf Výkaz o hospodárení za rok 2013

Školský rok 2012/13

formát .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Výkaz o hospodárení za rok 2012 

Školský rok 2011/12

formát .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Výkaz o hospodárení za rok 2011  

Školský rok 2010/11

formát .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Výkaz o hospodárení za rok 2010

Školský rok 2009/10

formát .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

Výkaz o hospodárení za rok 2009

Školský rok 2008/09

formát .doc .docx

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009

Výkaz o hospodárení za rok 2008

Školský rok 2007/08

formát .pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

Výkaz o hospodárení za rok 2007

Školský rok 2006/07

formát .doc .docx

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007 - časť 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007 - časť 2

Výkazy o hospodárení za rok 2006

Školský rok 2005/06

formát .doc .docx

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 - časť 1

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 - časť 2

Výkazy o hospodárení za rok 2005