OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1

Cvičné firmy

EkoS.,s.r.o       trieda: 3.B        e-mail: ecos.sro@gmail.com                vyučujúca: Ing. Ančicová

Reality Master, s.r.o.   trieda: 4.A    e-mail: reality.master8771@gmail.com    vyučujúca: Ing. Navarová

VinBland, s.r.o.    trieda: 4.C    e-mail: Vinblandsro@gmail.com    vyučujúca: Ing. Ančicová

NaTri, JA Firma    trieda: 3.A    e-mail: natri.oapk@gmail.com     vyučujúca: Ing. Ančicová