Administratíva a korešpondencia:

faktúra
objednávka
výdavkový pokladničný doklad
príkaz na úhradu
hromadný príkaz na úhradu
príjmový pokladničný doklad
dodací list
dohoda o brigádnickej práci študentov
dohoda o vykonaní práce  

 

Informatika, aplikovaná informatika:

Príručka FrontPage ( 630 kB - pdf)
Príručka MS Office 2007 (16MB - pdf)
Príručka MS PowerPoint 2003 (410 kB - pdf
MS Excel 2007 (2,6 MB - pdf)
MS Word 2007 (4,2 MB - pdf)
MS PowerPoint 2007 (2,4 MB - pdf)

 

Účtovníctvo

Linky na stiahnutie: Jednoduché účtovníctvo ALFA plus

Mzdy OLYMP

Podvojne účtovníctvo OMEGA

alebo osobne u informatika školy na vlastný USB kľúč

 

Praktická časť odbornej zložky:

Metodické usmernenie k vypracovaniu vlastných projektov
Metodický pokyn k vypracovaniu podnikateľského plánu
Pokyny k prezentácii podnikateľského plánu