Školský rok 2008/2009

Maturita

máj 2009

Plavecký maratón

6.3.2009

10. - 11. 2. 2009 - Veľtrh cvičných firiem a deň otvorených dverí 

SLOVAKIATOUR 15. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu 2009

Naša návšteva v partnerskej škole v Blansku

29.6.2009

Exkurzia Brno 2009

11. medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2008

Imatrikulácia 2008

Lyžiarsky kurz 2009 - Novoť na Orave

Veľtrh
cvičných firiem OA
 Pezinok 2008

Olympiáda Mladý účtovník 2008