Školský rok 2009/2010


Fotografie tried na záver školského roka 2009/2010

„Business master“
2.A   2.B   2.C
3.A   3.B   3.C
školské kolo

Rozlúčka maturantov
6. 5. 2010

Plavecký maratón
12. 3. 2010

11. ročník veľtrhu cvičných firiem OAPK

11. a 12. 2.2010

SUNSET s.r.o.

na 11. ročníku veľtrhu

ROYAL s.r.o.

na 11. ročníku veľtrhu

CK REGIONAL

na 11. ročníku veľtrhu

PROSIT s.r.o.

na 11. ročníku veľtrhu

Hotel KARPATIA

na 11. ročníku veľtrhu

Horsky hotel GRAND

na 11. ročníku veľtrhu

GALAN s.r.o.

na 11. ročníku veľtrhu

FIAT MOTORS s.r.o.

na 11. ročníku veľtrhu

Veľtrh cestovného ruchu 22.1.2010

Takto koledovali 22.12.2009 naše dievčatá

Vianočná výzdoba

22.12.2009

Návšteva z Blanska

18.9.2009

Stužková 4.C
v Taliansku

5.9.-12.9.2009

Podujatie "Živá knižnica"

10.12.2009

Imatrikulácia

2.10.2009