Školský rok 2010/2011

Foto na záver školské-
ho roka 2010/11

I.A, I.B, I.C
II.A, II.B, II.C,
III.A, III.B, III.C


Výlety 2.C triedy

28.4.2011 Súťažný deň medzi družobnými školami

Lyžiarsky kurz
Oravská Polhora

Veľtrh cvičných firiem
16. až 18.2.2011

Vločka nádeje - burza 15.12.2010

Odovzdávanie krmiva v útulku 21.12.2010


Exkurzia
4.A a 4.B vo Viedni
14.12.2010

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
23. až  25. 11. 2010


 

Imatrikulácia prvákov
15.10.2010

 

Prezentácia firmy LKW Walter  8. 9. 2010