Školský rok 2011/2012


Výlet do ZOO Lešná

Fotky na záver školského roka 2011/2012

 

4.A   4.B   4.C

2.B  2.C  3.A   3.C

1.A   1.B   1.C


Deň otvorených dverí a
prezentácia školských cvičných firiem

28.1.2012
Lyžiarsky kurz
Slaná voda na Orave

13.1.2012
Prezentácia školy v AVION Shopping park Bratislava

Adventná Viedeň
14.12.2011
1. ročníky

Exkurzia v hoteli
Apollo
18.11.20114

Marketingový vzdelávací program na Červenom Kameni

Prednáška generálneho riaditeľa SACR
Ing. Petra Belinského

14. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných firiem
11.10.2011

Imatrikulácia 2011
medzinárodná súťaž v Českých Budějoviciach „Vítejte u nás“