Školský rok 2012/2013

 

Foto tried na záver školského roka 2012/2013

1.A, 1.C2.A2.B, 2.C, 3.A3.B, 3.C

     

Banská Štiavnica

14.6.2013


Maturanti 2013
4.A  4.B  4.C


23.4.2013
Návšteva  partnerskej školy v Blansku

16.4.2013
Návšteva Európskeho parlamentu Štrasburg

LVVK

Oravská Polhora


Deň otvorených dverí
14. veľtrh školských cvičných firiem

Vianočná výzdoba- súťaž tried

vločka nádeje

Vločka nádeje 2012

Vianočný bazár


5.12.2012
Na svätého Mikuláša...

19.10.2012

Imatrikulácie

26.9.2012
Marketing

Červený kameň


26.10.2012
Coca Cola

Piešťany