Školský rok 2013/2014

Foto tried na záver školského roka 2013/2014
1.A 1.B 1.C
 2.A  2.C
3.A  3.B  3.C


Výlet na Spiš
25. 6. 2014

Autorské čítanie:
Uršuľa Kovalyk
16.5.2014


Maturanti sa rozlúčili 9. 5. 2014


Bowling
6.5.2014

Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia
13.2.2014

Lyžiarsky kurz
3. až 9.2.2014
Oravská Polhora

Prednáška o anorexii
22.1.2014
v 2.A triede

.
Vianočné Brno
18.12.2013
3.A, 3.B


Vianočná Bratislava
18.12.2013
1. ročníky

 

Vločka nádeje
17.12.2013

 Na Svätého Mikuláša
6. 12. 2013Jana Beňová
autorské čítanie


"Škola ide na Slovan" zápas KHL
15. 11. 2013Imatrikulácia prvákov
15. 11. 2013


Zber šatstva pre bezdomovcov
8. 11. 2013


Krajské kolo
v stolnom tenise
8. 11. 2013