Školský rok 2015/2016


7.10.2015
Manažersky deň


Veľká Morava
Bratislavský hrad
21.10.2015


TechMatch
Slovakia 2015
14. 10. 2015

Teplákový deň
4.11. 2015

Imatrikulácia prvákov
18.11.2015


Výstava Titanic
14. 10. 2015
15. 10. 2015Mikuláš v OAPK
4.12.2015


Vločka nádeje
15.12.2015


Vianočná výzdoba
tried


Vyhodnotenie
súťaže tried
22.12.2015Valné zhromaždenie
NaTri, JA Firma


LVVK
Oravská Polhora
2. - 8. 2. 2016Deň otvorených dverí
18. 2. 2016


Tretiaci sa zapojili
do projektu
"Rozbehni sa"Blansko
20. apríl 2016Maturanti sa rozlúčili
13.5.2016


Smolenice a Driny
2.B
23.6.2016

  
Bowling 3.C
29. 6. 2016