Školský rok 2017/2018

 


Maturanti
IV.A


Maturanti
IV.B

Create & Control
13.6.2018
hist.budova NRSR 


Maturanti sa rozlúčili
11. 5. 2018


Trnava
21. 5. 2018


Návšteva z Blanska
22. 9. 2017


EKOTOPFILM
 


Green Day
 
 
Imatrikulácia
16.11.2017


Na OAPK
chodil MIKULÁŠ


Vianočný orloj
pripravila 3.B


Zbierka
na kruhový objazd
 
Súťaž o najkrajšiu
vianočnú výzdobu
vyhrala 4.A


Deň otvorených
dverí
 

Ocenenie BSK pre
Vivien Papánekovú
zo 4.B triedy


LVVK 2018
Oravská Polhora

6. 4. 2018
Svetový deň
stolného tenisu.

Naštartujeme ťa
do života

18. 4. 2018
Kruh cirkulárnej
 ekonomiky


22.4.2018
Deň Zeme