Školský rok 2018/2019Blansko
27.9.2018


Green Day
28.9.2018


Imatrikulácie 2018
16. 11. 2018


Na svätého Mikuláša...
5.12. 2018


Vločka nádeje
charitatívny bazár


Inovujeme.sk
18. 01. 2019

Deň otvorených
dverí v OAPK
13. 2. 2019

Maturanti
4.A

Maturanti
4.B