Kontakty  

Obchodná akadémia
Myslenická 1
902 01 Pezinok


tel    033  642 3410
@     info@oapk.sk
 f
     Facebook
QR   kontakty 

Prijímacie konanie ►

Do 1. ročníkov 2018/2019 prijímame:

6317 M
obchodná akadémia

6324 M
manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Výsledky
prijímacieho konania


Poradie prijatých uchádzačov podľa dosiahnutých bodov

Zápis prijatých uchádzačov

 

Maturita 2018 ►

V školskom roku 2017/2018 bude maturovať
50 študentov 

Oznamy rodičom

Aj tento rok sa
uchádzame o 2%
z Vašich daní

Dochádzkový
systém školy

Dochádzka a prospech na webe

OAPK +

Škola
bez bariér

Komunitná
nadácia

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť

Linky


Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo školstva SR
Centrálny informačný sysrtém školstva
Rebríčky škôl
Portál VS

Dobrocaching