Aktivity školy v školskom roku 2011/2012

21.9.2011 Exkurzia. Rakúska firma LKW Walter.
22.9.2011 Inštitút vzdelávania – beseda pre štvrtý ročník
5.10.2011 Beseda so sprievodkyňou mesta Pezinok p.Wenglovou /III.C/
5.10.2011 Odborná exkurzia Coca cola Piešťany /2.B/
24.10.2011 Profesijné testovanie IV. ročníkov
24.10.2011 Dobročinná zbierka šatstva pre bezdomovcov/všetky triedy/
24.10.2011 Exkurzia Coca-cola Piešťany/II.A/
26.10.2011 Exkurzia Slovenská galéria /II.B/
3.11.2011 Prednáška Ing. Petra Belinského, generálneho riaditeľa SACR
4.11.2011 Exkurzia Malokarpatská knižnica /1.C/
8.11.2011 Brainstorming- Deň D - Mgr.Jamrichová /3.C/
9.11.2011 Marketingový vzdelávací program na Červenom Kameni
15.11.2011 Michal Ťažký, trieda 4.B,  vytvoril Podnikateľský projekt spoločnosti ClearWater, s.r.o. Umiestnil sa na 3. mieste spomedzi súťažiacich z celého Slovenska.
18.11.2011 Odborná exkurzia hotel Apollo /2.C/
28.11.2011 Divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou /celá škola/
8.12.2011 Súťaž EXPERT /výber školy/
14.12.2011 Exkurzia - Adventná Budapešt  /2. ročníky/
14.12.2011 Exkurzia - Adventná Viedeň  /1. ročníky/
20.12.2011 Charitatívny vianočný bazár "VLOČKA NÁDEJE"
22.12.2011 Divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou "Príbeh v oblakoch"
23.12.2011 Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok  9.1.2012
11.1.2012 Psychotesty /IV.roč./
12.01.2012 Súťaž v písaní na PC /výber školy/
28.01.2012 Lyžiarsky kurz, chata Slaná voda na Orave
10.02.2012 Deň otvorených dverí;  prezentácia školských cvičných firiem;  vyhodnotenie 
14.02.2012 Divadelné predstavenie "Európan" - Dom kultúry Pezinok
29.02.2012 Olympiáda Mladý účtovník (výber 3. a 4. ročník)
02.03.2012 Plavecký maratón Pezinok (výber školy – 18.žiakov)
07.03.2012 Beseda o CR so sprievodkyňou mesta Pezinok p.Wengovou (III.C)
14.03.2012 Filmové predstavenie KC Pezinok / 1 – 3.ročník/
15.03.2012 Bankovní institút Praha - prezentácia ( 4.ročníky)
26.03.2012 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku BA  (3. a 4. ročníky)
26.03.2012 Trieda 3.C na OAPK v spolupráci s Nocľahárňou v Pezinku organizuje zbierku šatstva pre bezdomovcov. Zbierka potrvá do 30.03.2012
30.03.2012 Prehliadka Bratislavy - odborná exkurzia (2.C, 3.C)
04.04.2012 Deň knihy v OAPK. Burza kníh. Výťažok z predaja nadácii "Modrý anjel"
19.04.2012 Exkurzia v čokoládovni Hauswirth v rakúskom Kittse. Triedy 2.B, 2.C
23.04.2012 Veľké jarné upratovanie areálu školy pri príležitosti Dňa Zeme
24.04.2012 Aliantz – štúdium na vysokej škole /IV. roč./
30.04.2012 Zber papiera v OAPK od 30. 4. 2012 do 4. 5. 2012
03.05.2012 Ekofarma Stupava - odborná exkurzia (2.A, 1.B)
21.05.2012 Maturitný týždeň. Harmonogram maturitných skúšok
21.05.2012 Odborná prax - 3. ročníky v termíne 21.5. - 1.6.2012 (10 dní)
29.05.2012 Odovzdávanie maturitných vysvedčení o 10.00 hod.
18.06.2012 Naši študenti Baroková, Brunovská, Gašparovičová a Krajčovič úspešne absolvovali program Online učebnica ekonómie a získali certifikát Junior Achievement.
26.06.2012 Športový olympijský deň -volejbal, futbal, beseda s olympionikom...
 
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
30.9.2011 Futbalový turnaj o putovný pohár pezinských stredných škôl
11.10.2011 14. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných firiem
11.10.2011 Innovation & Creativity camp Bratislava.
25.10.2011 Medzinárodné majstrovstvá Pezinka v halovom veslovaní /výber školy/
29.11.2011 14. medzinárodný veľtrh cvičných firiem BA /IV. ročníky/
30.11.2011 Volejbalový turnaj stredných škôl /dievčatá/ - výber školy
30.11.2011 14. medzinárodný veľtrh cvičných firiem BA /III. ročníky/
1.12.2011 Okresné kolo v halovom futbale
7.12.2011 Okresné kolo v basketbale –chlapci /výber školy/
16.12.2011 Stolnotenisový vianočný turnaj stredných škôl
13.1.2012 Prezentácia školy v AVION Shopping park Bratislava
2.3.2012 Plavecký maratón Pezinok
28.3.2012 Okresné kolo vo volejbale – chlapci
29.3.2012 Okresné kolo volejbal – dievčatá
4.4.2012 Okresné kolo v mixvolejbale
20.4.2012 Okresné kolo v halovom futbale SOŠ
19.5.2012 Noc muzeí a galérií, za aktívnej účasti našich študentov - tretiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.