Aktivity školy v školskom roku 2012/2013

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Odborná exkurzia: Červený kameň Inštitút vzdelávania – prípravné kurzy na VŠ
Výstava The human body Finančná gramotnosť/VŠE Košice/
Odborná exkurzia Ekofarma Stupava Rešpekt pre zdravie
Futbalový turnaj SŠ Monitor z MAT a SJL/NÚCEM/
Imatrikulácia Biela pastelka
Koncert – najkrajšie ruské romance Štúdium v zahraničí/Pedag. inštitút BA/
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Sloboda zvierat
Odborná exkurzia Coca-Cola Piešťany Liga pre duševné zdravie
Exkurzia – mestská knižnica Psychotesty/NÚCEM/
Filmové predstavenie ku Dňu študenstva Medzinár. veľtrh cvič. firiem Bratislava
Exkurzia – delegácia EP na Slovensku Atlantis BA
Obvodné kolo v stolnom tenise Majstrovstva Slovenska v halovom veslovaní
Školské kolo v písaní na PC Projekt s Tebou a pre Teba
Beseda so spisovateľom Mladý účtovník
Exkurzia Medzinár. veľtrh cvič. firiem Bratislava Celoslov. súťaž Zodpovedne-bezpeč. internet
Divadlo v anglickom jazyku - Istropolis Deň narcisov
Vianočný bazár Vločka nádeje Expert,geniality schow
Vianočná Viedeň a Brno Medzinár. majstrovstvá v halovom veslovaní
Obvodné kolo v AJ  
Slovakiatour Incheba BA  
Veľtrh cvičných firiem/školské firmy/  
Deň otvorených dverí  
LVVK Oravská Polhora  
Beseda k výročiu Okresnej knižnice  
Filmové predstavenie Samsara  
Divadelné predstavenie Ludus  
Prednáška k výročiu príchodu Cyrila a Metoda  
Školské kolo z matematiky Klokan  
Exkurzia EP Štrasburg  
Návšteva družobnej školy v Blansku/CZ/  
Kladenie vencov k ukončeniu II.svet. vojny  
Odbor. exkurzia Banské múzeum B.Štiavnica  
Prezentácia II. dôchodkového piliera  
Exkurzia Bratislava – Staré mesto  
Exkurzia na výstavu Život očami fotografie  
Odborná exkurzia Majolika Modra  
Odborná exkurzia Burza cenných papierov BA  
Obvodné kolo v basketbale  
Obvodné kolo vo volejbale