Aktivity školy v školskom roku 2013/2014

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
beseda k študentskej karte ISIC Ekofilm Bratislava
prednáška  – možnosť štúdia na VŠ/Inštit.vzd./ Výstava Bienále plastiky Pezinok
Výchovný koncert Úcta k autoritám Vianočná Bratislava, Viedeň, Brno a Gyor
prednáška za zdravie žien – Liga proti rak./ Deň narcisov
prezentácia VŠ v zahraničí Úsmev ako dar
Burza cenných papierov BA – exkurzia Veľtrh cvičných firiem BA
prednáška – Obchodovanie s ľuďmi Plavecký maratón PK
odborná exkurzia Coca-cola Piešťany  
prednáška – Vysoká škola manažmentu  
Vločka nádeje – vianočný bazár  
psychológ. prednáška Vzťahy v triede  
prednáška Partnerské vzťahy  
prednáška s Tebou o Tebe  
Deň otvorených dverí  
Výstava To si pamätám  
Exkurzia Spiš - Levoča  
Mladý účtovník  
Školský veľtrh cvičných firiem  
Školské kolo v písaní na PC