Naša škola sa umiestnila na 4. mieste zo 60-tich stredných odborných škôl
 Bratislavského samosprávneho kraja

Pri porovnaní s gymnáziami sme skončili zo 109 škôl BSK na 10 mieste!

Porovnanie stredných škôl okresu Pezinok

Celý rebríček škôl si môžete pozrieť tu