Aktivity školy v školskom roku 2014/2015

24.9.2014 Biela pastelka 2014/20 žiakov - výber školy
19.9.2014 družobná škola Blansko /CZ/ šport. súťaže, kvízy
3.10.2014 turnaj v minifutbale stredných škôl okresu Pezinok/výber školy/
8.10.2014 obvodné kolo vo futsale /výber školy/
10.10.2014 stužková IV.B
17.10.2014 Liga proti rakovine - Deň jabĺk /I.A a II.A/
17.10.2014 stužková IV.A
28.10.2014 výstava Tutanchamon /II.C, III.A + výber školy/
29.10.2014 Imatrikulácia
7.11.2014 obvodné kolo v basketbale chlapci /výber školy/
14.11.2014 stužková IV.C
19.11.2014 výchovný koncert ku Dňu študentstva
20.11.2014 divadlo NS BA Hamlet /II.C./
20.11.2014 turnaj vo volejbale dievčatá/turnaj ku Dňu študentstva
5.12.2014 obvodné kolo v stolnom tenise /výber školy/
december 2014 celoslovenská internetová olympiáda Expert /14 žiakov/
26.11.2014 medzinárodný veľtrh CFI BA /III.A,III.C/
10.12.2014 súťaž v písaní na PC /výber školy/
15.12.2014 vianočný bazár
16.12.2014 vianočné Brno /II.A,B,C + III.C/
17.12.2014 vianočná Viedeň /IV.A,B + I.A,B/
18.12.2014 vianočné Brno /III.A/
17. - 20.12.2014 vianočná zbierka pre integrovanú ZŠ Pezinok
26.1.2015 prednáška Partnerské vzťahy /CPaP PK/ II.A a II.B
29.1.2015 exkurzia hotela Centrál KGS /III.C/
30.1.2015 veľtrh Slovakiatour BA /I.C,II.C a výber III.C/
5.-19.2.2015 prednáška partnerské vzťahy - CpaP PK /I. roč. a II.C/
8. - 14.2.2015 LVVK /Orava/ výber I. a II. roč.
11.2.2015 prezentácia CFI /IV. roč./
12.2.2015 Deň otvorených dverí
25.2.2015 obvodné kolo vo volejbale chlapcov III. miesto
10.3.2015 prednáška Partnerské vzťahy /CPaP PK/ I.B
12.3.2015 majstrovstvá SŠ BSK vo florfutbale chlapci /výber školy/
13.3.2015 majstrovstvá SŠ BSK vo florfutbale dievčat /výber školy/
26.3.2015 obvodné kolo volejbal žiačok /PaKA/ výber školy
27.3.2015 plavecký maratón Pezinok /výber školy/
27.3.2015 deň narcisov/Liga proti rakovine / hliadky/výber školy/
22.4.2015 obvodné kolo mixvolejbal/výber školy/
23.4.2015 PISA testovanie z matematiky /I. ročník/
28.4.2015 prednáška úrad práce/ IV. ročník/
28.4.2015 orientačný beh okresu PK/výber školy/ /I. miesto/
4.5.2015 odborná exkurzia CR - ranč Stupava /III.C+I.B/
13.5.2015 Krajské majstrovstvá v orientačnom behu Ovsište BA
3.-12.6.2015 prednáška výchova k rodičovstvu/I. - III. roč./
10.6.2015 exkurzia - burza cenných papierov BA /III.A./
19.20.6.2015 splav Malého Dunaja/II.B/