Aktivity školy v školskom roku 2015/2016

23.9.2015 Biela pastelka 2015/12 žiakov - výber školy
05.10.2015 Obvodné kolo vo futsale - výber žiakov
13.10.2015 Cezpoľný beh žiakov stredných škôl 11 žiakov - výber školy
14.10.2015 Výstava TITANIC v Bratislave - žiaci 3. ročníka
14.10.2015 Účasť na Konferencii TECHMATCH Slovakia 2015 o inováciách v podnikaní (výber žiakov II. A)
15.10.2015 Účasť na divadelnom predstavení (The Bear Educational Theatre) v anglickom jazyku „History of England" v KC Pezinok - II. B
16.10.2015 Návšteva výstavy Bienále plastiky malého formátu Bratislava ((Medzi)generačné) paradoxy s lektorkou - IV. C
16.10.2015 Deň jablka (spolupráca s Ligou proti rakovine a spolkom Venuša) - výber žiakov
16.10.2015 Prednáška pre žiakov 4. ročníka o možnostiach štúdia na Mendelovej univerzite v Brne
16.10.2015 Exkurzia v Mestskej knižnici Pezinok - I. B
16.10.2015 Účasť na Konferencii TECHMATCH Slovakia 2015 o inováciách v podnikaní (výber žiakov III. A)
21.10.2015 Exkuria Nitra „Veľká Morava" (Chrám sv. Emerána, Diecézne múzeum, Nitrianska galéria) - 2. ročník
21.10.2015 Návšteva výstavy „Veľká Morava" na Bratislavskom hrade - I.A
22.10.2015 Exkurzia v Malokarpatskom vinárskom múzeu - prednáška o vinárstve, vinohradníctve. Expozícia „Príbeh vína, vinohradníctva a vinárstva" - IV. C
23.10.2015 Stužková IV. C
27.10.2015 Cezpoľný beh žiakov - krajské kolo - výber žiakov
05.11.2015 Návšteva Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave - III. B
06.11.2015 Stužková IV. A
19.11.2015 Návšteva SNG v Bratislave - III. C
20.11.2015 Návšteva predstavenia konaného pod záštitou Ministra kultúry a predsedu BSK „Harmónia sfér" Shakespeare - Prokofiev; Rómeo a Júlia - 4. ročník
24.11.2015 Účasť na besede so spisovateľom v MK Pezinok - I.A
25.11.2015 Testovanie štvrtákov (CPPP a P Pezinok)
25.11.2015 Obvodné kolo florbal chlapci - výber žiakov
26.11.2015 Obvodné kolo florbal dievčatá - výber žiačok
27.11.2015 Výstava TITANIC v Bratislave - I. B, II. B
27.11.2015 Exkurzia v Majolike Modra - III. C
nov. 2015 Zapojenie sa do projektu „Rozbehni sa" - žiaci 3. ročníka
01.12.2015 Volejbalový turnaj ku Dňu študenstva -dievčatá
02.12.2015 Obvodné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl „O pohár predsedu BSK"
02.12.2015 Celoslovenská súťaž Expert geniality show - výber žiakov 1. a 2. ročníka
04.12.2015 „Slobodná Čína" - prezentácia filmu o prenasledovaní Falun Gong v Číne spojená s diskusiou - II. B
04.12.2015 Návšteva Múzea Ľudovíta Štúra v Modre - I. B
10.-12.12.2015 Zbierka pre SŠ Komenského Pezinok - vybraní žiaci
09.12.2015 Obvodné kolo stolného tenisu družstiev
11.12.2015 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl: Oscar Wilde - Cantervillské strašidlo - II. ročník
11.12.2015 Vianočný orloj - Vianočné trhy Pezinok (spolupráca s malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia - 12 žiakov
15.12.2015 Charitatívny bazár „Vločka nádeje" - zbierka pre nadáciu Dobrý anjel - 3. ročník
17.12.2015 Exkurzia Nitrea (Chrám sv. Emerána, vianočné trhy) - 1. a 3. ročník
17.12.2015 Exkurzia Banská Bystrica (vianočné trhy) - 2. ročník
21.12.2015 Vianočný koncert pre žiakov školy
14.1.2015 Obvodné kolo - olympiáda v anglickom jazyku
02.-08.2.2016 LVVK, výber žiakov 1. a 2. ročníka
10.2.2016 Návšteva Múzea Ľudovíta Štúra v Modre - II. A
15.2.2016 Školské kolo olympiády „Mladý účtovník" - výber žiakov 3. a 4. ročníka
18.2.2016 Prezentácia cičných firiem a JA spoločnosti, Deň otvorených dverí
01.3.2016 Návšteva predstavenia konaného pod záštitou Ministra kultúry a predsedu BSK „Harmónia sfér" Shakespeare - Prokofiev; Rómeo a Júlia - 3. ročník
09.03.2016 Prednáška pre žiakov prvého ročníka „Chlapci sú z Marsu, dievčatá z Venuše"
09.03.2016 Volejbal dievčatá PaKA Modra - výber žiačok
15.3.2016 návšteva kultúrneho predstavenia „Cesta k muzikálu" - žiaci 1. - 3. ročníka
18.3.2016 „Pezinský plavecký maratón" - výber žiakov
21.3.2016 Matematický klokan - výber žiakov
22.03.2016 Návšteva „Veľtrhu JA Firma" - III. A
31.03.2016 Obvodné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl - výber žiakov
31.03.2016 Obvodné kolo olympiády „Mladý účtovník" - výber žiakov
07.04.2016 Krajské kolo basketbal chlapci - výber žiakov
15.04.2016 Deň narcisov - verejná zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine - výber školy
20.04.2016 Návšteva družobnej školy v Blansku - výber žiakov 2. a 3. ročníka
21.04.2016 Školské Majstrovstvá obvodov Pezinok a Senec a 3. ročník súťaže o Pohár predsedu v orientačnom behu základných a stredných škôl - výber žiakov
26.04.2016 Beseda so spisovateľom - Ján Litvák, dielo Oranžová tráva - III. B
27.04.2016 Okresné kolo mix - volejbal žiakov stredných škôl - výber žiakov
28.04.2016 Projekt „Girl's Day" - prezentácia práce v IT sektor - vybrané žiačky 2. ročníka
04.05.2016 Futbalový turnaj: „Pohár riaditeľa OA Pezinok" - výber žiakov
09.05.2016 Oslavy „Dňa Európy" v Bratislave - žiaci 1. a 2. ročníka
11.05.2016 Krajské kolo v orientačnom behu - výber žiakov
12.05.2016 Dejepisná exkurzia „Prehliadka Trnavy" - žiaci 1. ročníka
25.05.2016 Testovanie projektu „Dobro-caching", ktorý pripravila Nadácia Révia spolu so žiakmi III. C - žiaci 1. a 2. Ročníka
24.05.2016 Účasť na „Workshop manažérom na nečisto" v Bratislave organizovaný JA Slovensko - vybraní žiaci
15.06.2016 Prezentácia jazykových pobytov v zahraničí pre študentov SŠ
23.06.2016 Exkurzia v Pezinskej televízii - III. C
22.06.2016 Exkurzia - Smolenice, prehliadka okolia Smolenického zámku a návšteva jaskyne Drina - II. B
24.06.2016 Paintball Bernolákovo - I. B
24.06.2016 Mini výlet s hrou Bratislava - I. A
29.06.2016 JUMP Aréna Bratislava - II. A, II. B
29.06.2016 Bowling Pezinok - III. B
celoročne Prednášky finančnej gramotnosti v spolupráci s Nadáciou PARTNERS Bratislava - 4. ročník
2. polrok Zapojenie sa do projektu EÚ SAV Bratislava - „Mladý človek a veda"
2. polrok Zapojenie sa do projektu komunitnej nadácie Révia literárnou prácou o živote našich predkov