Aktivity školy v školskom roku 2016/2017

14. 09. 2016 Európsky týždeň športu na školách bratislavského kraja –– turistická vychádzka + štafetový beh tried (aktivita „športujúce mesto“)
21. 09. 2016 Exkurzia SJL „Veľkomoravská Nitra“ –žiaci 2. ročníka
23.9.2016

Biela pastelka 2016 (12 žiakov 3. ročníka školy)

30.09.2016 Green day – zábavno náučné podujatie v Avion Shopping Park – ochrana životného prostredia, motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré súvisia s ochranou ŽP (Živica, Artur, Včelí kraj, BRZ, Strom života, EUROSTAV, Lokapetit) – súťaže, tvorivé dielne, fotostena ...
4.10.2016 Vzťahy v triede – beseda so psychológom CPPPaP Pezinok – I.A, II. A –
  Finančná gramotnosť – cyklus prednášok s Nadáciou Partners – 4. Ročník
05.10.2016 Futbalový miniturnaj o pohár riaditeľa OA (organizovaný OA Pezinok) – výber žiakov školy –
6. 10. 2016 Cezpoľný beh žiakov stredných škôl (8 žiakov)
10.10.2016 Futsal – obvodné kolo – výber žiakov – (organizovaný OA Pezinok)

20.10.2016

Prednáška pre žiakov III. B, odbor OA – Bankový systém v SR, činnosti komerčných bánk, produkty, hypotekárne úvery (p. Andrej Pačuta, hypotekárny špecialista) –
21.10.2016 Webinár – interaktívna ONLINE beseda s lekármi odborníkmi na problematiku HIV a HIV pozitívnym lektorov pre žiakov ZŠ a SŠ v rámci aktivity Národného programu boja proti AIDS v SR na r. 2013 - 2016 v oblasti šírenia HIV a zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov infekcie HIV/AIDS - 2. ročník
24.10. 2016 Exkurzia v Malokarpatskej knižnici, Galéria mestskej knižnice – I.A, I.B
26.10.2016 Občianske združenie RE/set -  prednáška s protidrogovou tematikou – 2. ročník
26.10.2016 „Ako sa efektívne učiť“ – prednáška v spolupráci s CPPPaP Pezinok – III. A
26.10.2016 Podujatie organizované Komunitnou nadáciou Révia „Zvieratká v meste“ – žiaci III. B triedy
02.11.2016 Exkurzia v NBS a vo Volkswagene v Bratislave – III. A
09.11.2016 Exkurzia v NBS a vo Volkswagene v Bratislave – III. B
11/2016 Pracovné pohovory so zamestnancami HR oddelenie  DM drogerie markt Slovensko – III. A, cvičná firma
11/2016 Školenie menežmentu JA Firma Slovensko – III. B (2 žiaci)
10.11.2016 Návšteva divadelného predstavenia „Divný Janko“ v Nitre – IV. C, III. A
11. 11. 2016 Odborná exkurzia vo výrobnom podniku + marketingová prezentácia – „Čokoládovňa Kittsee“ , II. A, II. B –
11.11.2016 Účasť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave – IV. B
24.11.2016 Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva (poriadaný PaKA Modra) – dievčatá
29.11.2016 Okresné kolo Florbal žiakov SŠ – chlapci -– výber žiakov
30.11.2016 Okresné kolo Florbal žiakov SŠ – dievčatá -– výber žiačok
30.11.2016 Beseda s finalistom Anasoft litera 2016 – Jarom Rihákom (spisovateľ, režisér) – III. B
1.12.2016 Zapojenie sa do 10. ročníka celoslovenskej  súťaže EXPERT geniality show (výber žiakov 1. a 2. ročníka)
november 2016 Zapojenie sa do medzinárodnej súťaže poriadanej  ECB – „Generácia euro“ –
4 žiaci IV. B -  postup do 2. kola
12. 12. 2016 Prednáška v spolupráci  s OZ LIVING MEMORY za účastí herca SND p. Ľuboša  Kostelného   pre žiakov 3. ročníka –„Železná opona“ 
15.12.2016 Testovanie štvrtákov – CPPPaP v Pezinku –– výber žiakov
13.12.2016 Obvodné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl „O pohár predsedu BSK“  1. miesto – postup do Krajského kola
12/2016 Školenie prezidentov JA Firma Slovensko – III. B (2 žiaci)
19.12.2016 Deň otvorených dverí.
„Vločka nádeje“ charitatívna zbierka žiakov školy.
16.2.2017 Deň otvorených dverí.
Prezentácia školských cvičných firiem
2/2017 Diskusia s p. Mikurovou (Partners Group Slovensko) o finančných trhoch a investovaní v SR
17.2.2017 Múzeum Ľudovíta Štúra – II.B
6.3.2017 „Marec mesiac knihy“ - návšteva Mestskej knižnice v Pezinku – I. B
20.3.2017 Matematický klokan – výber žiakov školy
21.3.2017 Návšteva KC Pezinok, Projekt „Svet okolo nás, Peru – štyri strany sveta“ – výchova k tolerancii, geografia, dejiny sveta.... – 1. – 4. ročník
21.3.2017 Krajské kolo – stolný tenis dievčatá – výber dievčat
23.3.2017 Obvodné kolo volejbal dievčatá – výber dievčat
24.3.2017 Pezinský plavecký maratón – výber žiakov školy
24.3.2017 Národné finále súťaže „Generácia €uro“ – 4. B (Lechovič, Holzschuh, Rolko, Škríp) – 2. miesto
27.3.2017 Prednáška o Holokauste s pracovníkom Ústavu pamäti národa
28.3.2017 Obvodné kolo volejbal chlapci – výber chlapcov  - 2. miesto
31.3.2017 Regionálne kolo olympiády „Mladý účtovník“ – Radka Komadová, Dajana Nováková
05.04.2017 Súťaž „Veľtrh JA Firiem“ – výber žiakov III. B triedy
7. 4.2017 Deň narcisov /Liga proti rakovine/ - hliadky/výber žiakov školy
10.4.2017 Prednáška o domácom násilí – 3. ročník + 2. B, Divadelné centrum Martin
12.4.2017 školské Majstrovstvá obvodov Pezinok a Senec a 4. ročník súťaže o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu základných a stredných škôl – výber žiakov školy
26.4.2017 Prednáška pre žiakov 1. a 2. ročníka spojená s diskusiou– Vzťahy v rodine, partnerské vzťahy, prevencia predchádzaniu pohlavným chorobám – o. z. ACET, SR
26.4.2017 Návšteva firmy Marius Pedersen a.s. – ekologická výchova
27.4.2017 Krajské kolo basketbal chlapci – výber žiakov školy
28.4.2017 Obvodné kolo „mixvolejbal“ – výber žiakov školy
5/2017 Získanie certifikátov Entrepreneurial Skills Pass – ESP medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov – III. B (4 žiaci)
2.5.2017 Prednáška pracovníčky Sociálnej poisťovne – 4. ročník
2.5.2017 Prednáška pre žiakov 4. ročníka: Ako predchádzať stresu, zvládanie emócií – 4.A, 4.B
2.5.2017 Prednáška pre žiakov 4. ročníka: Ako predchádzať stresu, zvládanie emócií – 4.C
4.5.2017 Zbierka „Úsmev ako dar“ (...aby každé dieťa malo rodinu) – výber žiakov 2. B triedy
9. 5. 2017 Oslavy „Dňa Európy“ v Bratislave – žiaci 1. a 2. ročníka
17.5.2017 Zbierka „Modrý gombík“ verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF. Výnos zbierky je určený deťom na Ukrajinu – zapojení sú vybratí žiaci z 2.A
23.5.2017 Výchovný koncert na tému Extrémizmus (Ako sa nestať obeťou dezinformácii na internete), Hudobná agentúra Valentín Čekovský, aula STU Bratislava – 1. ročník
31.5.2017 Hra finančnej gramotnosti „Finančná odysea“ – 1. A
1.6.2017 Hra finančnej gramotnosti „Finančná odysea“ – 1. B
7.6.2017 Exkurzia v rámci predmetu marketing – 3. A – prezentácia v cukrárni AMADO
13.6.2017 Beseda s podnikateľkou p. Baňovičovou (autoškola KATKA, podniká 16 rokov) o podnikaní  - I. B MRCR
14.6.2017 Exkurzia v rámci predmetu marketing – 3. A – prezentácia Firmy TRAX-SR, s.r.o., OC MÓLO Pezinok, majiteľ p. Uher (podniká od roku 2001) – 3. A
15.6.2017 Návšteva Baníckeho múzea a Mestského múzea v Pezinku – v rámci predmetu sprievodcovské služby – 3. B, skupina MRCR
16.6.2017 Prednáška – diskusia v rámci predmetu základy obchodného práva s pracovníkmi Mestskej polície Pezinok – 3. A
20.6.2017 Prednáška o podnikaní a konkurencii – rodinná firma REQUIEM, Bratislava, 1. B MRCR
21.6.2017 Návšteva cestovnej agentúry INVIA Pezinok v rámci predmetu marketing (téma: marketingové aktivity CA INVIA)