Aktivity školy v školskom roku 2016/2017

14. 09. 2016 Európsky týždeň športu na školách bratislavského kraja –– turistická vychádzka + štafetový beh tried (aktivita „športujúce mesto“)
21. 09. 2016 Exkurzia SJL „Veľkomoravská Nitra“ –žiaci 2. ročníka
23. 09. 2016Biela pastelka 2016 (12 žiakov 3. ročníka školy)
30. 09. 2016 Green day – zábavno náučné podujatie v Avion Shopping Park – ochrana životného prostredia, motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré súvisia s ochranou ŽP (Živica, Artur, Včelí kraj, BRZ, Strom života, EUROSTAV, Lokapetit) – súťaže, tvorivé dielne, fotostena ...
04. 10. 2016 Vzťahy v triede – beseda so psychológom CPPPaP Pezinok – I.A, II. A
Finančná gramotnosť – cyklus prednášok s Nadáciou Partners – 4. ročník
05. 10. 2016 Futbalový miniturnaj o pohár riaditeľa OA (organizovaný OA Pezinok) – výber žiakov školy –
06. 10. 2016 Cezpoľný beh žiakov stredných škôl (8 žiakov)
10. 10. 2016 Futsal – obvodné kolo – výber žiakov – (organizovaný OA Pezinok)
20. 10. 2016 Prednáška pre žiakov III. B, odbor OA – Bankový systém v SR, činnosti komerčných bánk, produkty, hypotekárne úvery (p. Andrej Pačuta, hypotekárny špecialista)
21.10. 2016 Webinár – interaktívna ONLINE beseda s lekármi odborníkmi na problematiku HIV a HIV pozitívnym lektorov pre žiakov ZŠ a SŠ v rámci aktivity Národného programu boja proti AIDS v SR na r. 2013 - 2016 v oblasti šírenia HIV a zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov infekcie HIV/AIDS - 2. ročník
24. 10. 2016 Exkurzia v Malokarpatskej knižnici, Galéria mestskej knižnice – I.A, I.B
26. 10. 2016 Občianske združenie RE/set -  prednáška s protidrogovou tematikou – 2. ročník
26. 10. 2016 „Ako sa efektívne učiť“ – prednáška v spolupráci s CPPPaP Pezinok – III. A
26. 10. 2016 Podujatie organizované Komunitnou nadáciou Révia „Zvieratká v meste“ – žiaci III. B triedy
02. 11. 2016 Exkurzia v NBS a vo Volkswagene v Bratislave – III. A
09. 11. 2016 Exkurzia v NBS a vo Volkswagene v Bratislave – III. B
nov. 2016 Pracovné pohovory so zamestnancami HR oddelenie  DM drogerie markt Slovensko – III. A, cvičná firma
nov. 2016 Školenie menežmentu JA Firma Slovensko – III. B (2 žiaci)
10. 11. 2016 Návšteva divadelného predstavenia „Divný Janko“ v Nitre – IV. C, III. A
11. 11. 2016 Odborná exkurzia vo výrobnom podniku + marketingová prezentácia – „Čokoládovňa Kittsee“ , II. A, II. B –
11. 11. 2016 Účasť na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave – IV. B
24. 11. 2016 Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva (poriadaný PaKA Modra) – dievčatá
29. 11. 2016 Okresné kolo Florbal žiakov SŠ – chlapci -– výber žiakov
30. 11. 2016 Okresné kolo Florbal žiakov SŠ – dievčatá -– výber žiačok
30. 11. 2016 Beseda s finalistom Anasoft litera 2016 – Jarom Rihákom (spisovateľ, režisér) – III. B
01. 12. 2016 Zapojenie sa do 10. ročníka celoslovenskej  súťaže EXPERT geniality show (výber žiakov 1. a 2. ročníka)
nov. 2016 Zapojenie sa do medzinárodnej súťaže poriadanej  ECB – „Generácia euro“ –
4 žiaci IV. B -  postup do 2. kola
12. 12. 2016 Prednáška v spolupráci  s OZ LIVING MEMORY za účastí herca SND p. Ľuboša  Kostelného   pre žiakov 3. ročníka –„Železná opona“ 
15. 12. 2016 Testovanie štvrtákov – CPPPaP v Pezinku –– výber žiakov
13. 12. 2016 Obvodné kolo v basketbale chlapcov stredných škôl „O pohár predsedu BSK“  1. miesto – postup do Krajského kola
dec. 2016 Školenie prezidentov JA Firma Slovensko – III. B (2 žiaci)
19. 12. 2016 Deň otvorených dverí.
„Vločka nádeje“ charitatívna zbierka žiakov školy.
16. 02. 2017 Deň otvorených dverí.
Prezentácia školských cvičných firiem
feb. 2017 Diskusia s p. Mikurovou (Partners Group Slovensko) o finančných trhoch a investovaní v SR
17. 02. 2017 Múzeum Ľudovíta Štúra – II.B
06. 03. 2017 „Marec mesiac knihy“ - návšteva Mestskej knižnice v Pezinku – I. B
20. 03. 2017 Matematický klokan – výber žiakov školy
21. 03. 2017 Návšteva KC Pezinok, Projekt „Svet okolo nás, Peru – štyri strany sveta“ – výchova k tolerancii, geografia, dejiny sveta.... – 1. – 4. ročník
21. 03. 2017 Krajské kolo – stolný tenis dievčatá – výber dievčat
23. 03. 2017 Obvodné kolo volejbal dievčatá – výber dievčat
24. 03. 2017 Pezinský plavecký maratón – výber žiakov školy
24. 03. 2017 Národné finále súťaže „Generácia €uro“ – 4. B (Lechovič, Holzschuh, Rolko, Škríp) – 2. miesto
27. 03. 2017 Prednáška o Holokauste s pracovníkom Ústavu pamäti národa
28. 03. 2017 Obvodné kolo volejbal chlapci – výber chlapcov  - 2. miesto
31. 03. 2017 Regionálne kolo olympiády „Mladý účtovník“ – Radka Komadová, Dajana Nováková
05. 04. 2017 Súťaž „Veľtrh JA Firiem“ – výber žiakov III. B triedy
7. 04. 2017 Deň narcisov /Liga proti rakovine/ - hliadky/výber žiakov školy
10. 04. 2017 Prednáška o domácom násilí – 3. ročník + 2. B, Divadelné centrum Martin
12. 04. 2017 školské Majstrovstvá obvodov Pezinok a Senec a 4. ročník súťaže o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu základných a stredných škôl – výber žiakov školy
26. 04. 2017 Prednáška pre žiakov 1. a 2. ročníka spojená s diskusiou– Vzťahy v rodine, partnerské vzťahy, prevencia predchádzaniu pohlavným chorobám – o. z. ACET, SR
26. 04. 2017 Návšteva firmy Marius Pedersen a.s. – ekologická výchova
27. 04. 2017 Krajské kolo basketbal chlapci – výber žiakov školy
28. 04. 2017 Obvodné kolo „mixvolejbal“ – výber žiakov školy
máj 2017 Získanie certifikátov Entrepreneurial Skills Pass – ESP medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov – III. B (4 žiaci)
02. 05. 2017 Prednáška pracovníčky Sociálnej poisťovne – 4. ročník
02. 05. 2017 Prednáška pre žiakov 4. ročníka: Ako predchádzať stresu, zvládanie emócií – 4.A, 4.B
02. 05. 2017 Prednáška pre žiakov 4. ročníka: Ako predchádzať stresu, zvládanie emócií – 4.C
04. 05. 2017 Zbierka „Úsmev ako dar“ (...aby každé dieťa malo rodinu) – výber žiakov 2. B triedy
09. 05. 2017 Oslavy „Dňa Európy“ v Bratislave – žiaci 1. a 2. ročníka
17. 05. 2017 Zbierka „Modrý gombík“ verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF. Výnos zbierky je určený deťom na Ukrajinu – zapojení sú vybratí žiaci z 2.A
23. 05. 2017 Výchovný koncert na tému Extrémizmus (Ako sa nestať obeťou dezinformácii na internete), Hudobná agentúra Valentín Čekovský, aula STU Bratislava – 1. ročník
31. 05. 2017 Hra finančnej gramotnosti „Finančná odysea“ – 1. A
01. 06. 2017 Hra finančnej gramotnosti „Finančná odysea“ – 1. B
07. 06. 2017 Exkurzia v rámci predmetu marketing – 3. A – prezentácia v cukrárni AMADO
13. 06. 2017 Beseda s podnikateľkou p. Baňovičovou (autoškola KATKA, podniká 16 rokov) o podnikaní  - I. B MRCR
14. 06. 2017 Exkurzia v rámci predmetu marketing – 3. A – prezentácia Firmy TRAX-SR, s.r.o., OC MÓLO Pezinok, majiteľ p. Uher (podniká od roku 2001) – 3. A
15. 06. 2017 Návšteva Baníckeho múzea a Mestského múzea v Pezinku – v rámci predmetu sprievodcovské služby – 3. B, skupina MRCR
16. 06. 2017 Prednáška – diskusia v rámci predmetu základy obchodného práva s pracovníkmi Mestskej polície Pezinok – 3. A
20. 06. 2017 Prednáška o podnikaní a konkurencii – rodinná firma REQUIEM, Bratislava, 1. B MRCR
21. 06. 2017 Návšteva cestovnej agentúry INVIA Pezinok v rámci predmetu marketing (téma: marketingové aktivity CA INVIA)