Aktivity školy v školskom roku 2017/2018

21. 09. 2017 Exkurzia z biológie  - výstava BODY TEH EXHIBITION, Bratislava – 3. ročník, odbor obchodná akadémia (vyučujúce: Bíliková, Teplanová)
22. 09. 2017 Biela pastelka 2016 (12 žiakov 3. ročníka školy) - (zabezp. p. Teplanová)
22. 09. 2017 Stretnutie s družobnou školou z Blanska – žiaci II. A a III. B ( spoznávanie mesta Pezinok a iné aktivity) – (zabezp.: p. Ančicová, p. Kubíčková, pomoc: pp. Kontšeková, Kadárová, Bíliková, Roháč, Navarová, Hubinská, Turanová.
29. 09. 2017 Green Day Bratislava – enviromentálna výchova – zábavno-náučné podujatie v Fresh Market, Rožňavská 1a – ochrana životného prostredia, motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré súvisia s ochranou ŽP (Živica, Arthur, Daikin, WWF, EUROSTAV, SAPI) – súťaže, tvorivé dielne, fotostena ... – II. A a II. B (zabezp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Holigánovou)
18. 10. 2017 Olympiáda o EÚ, elektronické kolo – olympiáda bola poriadaná UCM v Trnave – vybraní žiaci 4. ročníka a 1 žiak 2. ročníka – zodpovedný p. Roháč
19-20.10.2017 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice – vybraní žiaci IV. A (zabezp. P. Ančicová)
19. 10. 2017 Návšteva divadelného predstavenia PUNK ROCK, Nová scéna Bratislava – 3. Ročník
23. 10. 2017 Účasť na EKOTOPFILME (enviromentálna výchova) žiaci 1. a 2. ročníka  (zodp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Džoganíkovou a p. Roháčom)
25. 10. 2017 Panelová diskusia s absolventmi školy M. Mažárom a M. Somorovským – téma „Podnikania alebo vlastná cesta k budúcnosti (zodp. Ing. Navarová, spolupráca p. Ančicová) 
27. 10. 2017 Prezentácia o možnosti štúdia na Mendelovej univerzite v Brne, Provozně ekonomická fakulta (ekonomika, informatika) – IV. B (zodp. p. Navarová)
03. 11. 2017 Exkurzia v čokoládovni  v Kitsee – 2. ročník (zodp. p. Holigánová a p. Ančicová, spolupráca s p. Navarovou)
03. 11. 2017 Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – I. úvodná lekcia o bývaní  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)
16. 11. 2017 Výchovný koncert „Doktor zdravie“ – žiaci školy (zodp. p. Navarová)
16. 11. 2017 Prezentácia projektu ERASMUS+ - žiaci školy (zodp. p. Turanová a Navarová)
16. 11. 2017 Imatrikulácie – žiaci školy (zodp. p. Teplanová a triedni učitelia)
24. 11. 2017 Obvodné kolo basketbal chlapci (zodp. p. Markovič)
24. 11. 2017 Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – II. Lekcia o hospodárení  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)
28. 11. 2017 Obvodné kolo florbal – chlapci (zodp. p. Markovič)
29. 11. 2017 Volejbal dievčatá – (zodp. p. Markovič)
29. 11. 2017 Súťaž Expert – výber žiakov školy (zodp. p. Roháč)
29. 11. 2017 ELSA Day (ELSA - European Law Students' Association) - prednáška  študentov Právnickej fakulty UK stredoškolákom o ľudských právach, ako sa brániť v prípade ich porušovania a pod.  – štvrtý ročník (zodp. p. Navarová)
06. 12. 2017 Beseda o Európskej únii – 2. ročník (zodpovedný p. Roháč)
08. 12. 2017 Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – III. Lekcia o bývaní  - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp.  p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)
12. 12. 2017 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)
15. 12. 2017 Obvodné kolo v stolnom tenise – vybraní žiaci školy  (zodp.  p. Markovič)
15. 12. 2017 Vianočný orloj v Pezinku – žiaci III. B (zodp. p. Kontšeková – spolupráca s Nadáciou Révia)
15. 12. 2017 Vianočné trhy v Pezinku – dobrovoľná zbierka na kruhový objazd – žiaci IV. B (zodp. p. Kadárová – spolupráca sa Nadáciou Révia)
18. 12. 2017 Školská charitatívna zbierka „Vločka nádeje“ – žiaci 3. ročníka (zodp. p. Teplanová a Kontšeková)
19.12. 2017 Návšteva Vianočný trhov v Trnave – I. A (zodp. p. Džoganíková, dozor p. Roháč)
19.12. 2017 Návšteva Vianočných  trhov v Bratislave – II. B (zodp. p. Pisarčíková)
19.12. 2017 Návšteva Vianočný trhov vo Viedni – III. A (zodp. p. Teplanová, dozor p. Dahamshy)
12. 12. 2017 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Holigánová)
22. 12. 2017 „Vianočný deň v škole“ – žiaci školy  (zodp. tr. učitelia)
16. 01. 2018 III. A:   Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus,  xenofógia, tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie   o tom aká je spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová
18. 01. 2018 III. B:  Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus, xenofógia,   tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie o tom aká je  spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová
19. 01. 2018 IV. A;  IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP
19. 01. 2018 Deň župných škôl v Avione BA – vybraní  žiaci 3. a 4. ročníka – zodp.  p. Kadárová + Navarová
23-24.1.2018 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Šenkvice, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)
26. 01. 2018 Projekt „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ – žiaci 3. ročníka  - zodp. p. Navarová
26. 01. 2018 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok  – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)
30. 01. 2018 Skupinový rozhovor na tému „ako mladí ľudia vnímajú banky a ich komunikáciu“ – marketingová agentúra  core 4, s.r.o. – žiaci IV. B – odbor obchodná akadémia – zodp. p. Navarová
31. 01. 2018 Filmovanie s Nadáciou PARTNERS – téma „finančná gramotnosť“ – vybraní žiaci 4. ročníka – zodp. p. Ančicová, Kadárová, Navarová
07. 02. 2018 Exkurzia Národná banka Slovenska a Burza cenných papierov v Bratislave – 3. ročník   - zodp. p. Turanová, Kontšeková
12-17.02.2018 Lyžiarsky výcvikový kurz v Oravských Beskydách, chata Slaná Voda – prihlásení žiaci 1. – 3. ročníka, zodp. p. Markovič
12. 02. 2018 Filmové pásmo v KC Pezinok, vzdelávací projekt “ Svet okolo nás“ – Vietnam, vstupná brána do Indočíny – celá škola – zodp. p Roháč + všetci vyučujúci.
14. 02. 2018 Deň otvorených dverí + prezentácia cvičných firiem školy a Ja firma – zodp. p. Ančicová, Kadárová, Navarová + všetci vyučujúci
16. 02. 2018 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p Holigánová)
23. 02. 2018 IV. A; IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP
28. 02. 2018 Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p Ančicová)
02. 03. 2018 Testovanie žiakov 4. ročníka – „Testy osobnostných predpokladov“ - v spolupráci s CPPPaP Pezinok
14. 03. 2018 Divadelné predstavenie pre žiakov 1. – 3. ročníka v KC Pezinok v anglickom jazyku „39⁰“
23. 03. 2018 IV. A; IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP
06. 04. 2018 Praktický pohľad na činnosť , ekonomiku a financovanie reštaurácie pre žiakov III. B, odbor MRCR, prednáška p. Kamily Mizerákovej, finančnej riaditeľky AG FOODS Group, a.s. (zodp. p. Kadárová)
06. 04. 2018 Interaktívna prednáška pracovníčky marketingovej agentúry CORE 4 – Plánovanie reklamnej kampane pre žiakov IV. A, predmet marketing (zodp. p. Kadárová)