Aktivity školy v školskom roku 2017/2018

Organizované školou

21. 9. 2017

Exkurzia z biológie - výstava BODY THE EXHIBITION, Bratislava – 3. ročník, odbor obchodná akadémia (vyučujúce: Bíliková, Teplanová)

22. 9. 2017

Biela pastelka  (12 žiakov 3. ročníka školy) - (zabezp. p. Teplanová)

 

22. 9. 2017

Stretnutie s družobnou školou z Blanska – žiaci II. A a III. B ( spoznávanie mesta Pezinok a iné aktivity) – (zabezp.: p. Ančicová, p. Kubíčková, pomoc: pp. Kontšeková, Kadárová, Bíliková, Roháč, Navarová, Hubinská, Turanová.

29. 9. 2017

Green Day Bratislava – enviromentálna výchova – zábavno-náučné podujatie v Fresh Market, Rožňavská 1a – ochrana životného prostredia, motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré súvisia s ochranou ŽP (Živica, Arthur, Daikin, WWF, EUROSTAV, SAPI) – súťaže, tvorivé dielne, fotostena ... – II. A a II. B (zabezp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Holigánovou)

 

12. 10. 2018

Pomáhame potravinami. Slovenský Červený kríž s Kauflandom spoločne zorganizovali 4. ročník potravinovej zbierky a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi.

 

18. 10. 2017

Olympiáda o EÚ, elektronické kolo – olympiáda bola poriadaná UCM v Trnave – vybraní žiaci 4. ročníka a 1 žiak 2. ročníka – zodpovedný p. Roháč

 

19.–20.10.2017

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice – vybraní žiaci IV. A (zabezp. P. Ančicová)

 

19. 10. 2017

Návšteva divadelného predstavenia PUNK ROCK, Nová scéna Bratislava – 3. Ročník

 

23. 10. 2017

Účasť na EKOTOPFILME (enviromentálna výchova) žiaci 1. a 2. ročníka (zodp. p. Kubíčková, spolupráca s p. Džoganíkovou a p. Roháčom)

 

25. 10. 2017

Panelová diskusia s absolventmi školy M. Mažárom a M. Somorovským – téma „Podnikania alebo vlastná cesta k budúcnosti (zodp. Ing. Navarová, spolupráca p. Ančicová)

27. 10. 2017

Prezentácia o možnosti štúdia na Mendelovej univerzite v Brne, Provozně ekonomická fakulta (ekonomika, informatika) – IV. B (zodp. p. Navarová)

 

03. 11. 2017

Exkurzia v čokoládovni v Kitsee – 2. ročník (zodp. p. Holigánová a p. Ančicová, spolupráca s p. Navarovou)

3. 11. 2017

Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – I. úvodná lekcia o bývaní - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp. p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

10. 11. 2017

Hodina deťom. Zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom

 

16. 11. 2017

Výchovný koncert „Doktor zdravie“ – žiaci školy (zodp. p. Navarová)

 

16. 11. 2017

Prezentácia projektu ERASMUS+ - žiaci školy (zodp. p. Turanová a Navarová)

 

16. 11. 2017

Imatrikulácie – žiaci školy (zodp. p. Teplanová a triedni učitelia)

24. 11. 2017

Obvodné kolo basketbal chlapci (zodp. p. Markovič)

 

24. 11. 2017

Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – II. Lekcia o hospodárení - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp. p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

28. 11. 2017

Obvodné kolo florbal – chlapci (zodp. p. Markovič)

 

29. 11. 2017

Volejbal dievčatá – (zodp. p. Markovič)

 

29. 11. 2017

Súťaž Expert – výber žiakov školy (zodp. p. Roháč)

 

29. 11. 2017

ELSA Day (ELSA - European Law Students' Association) - prednáška študentov Právnickej fakulty UK stredoškolákom o ľudských právach, ako sa brániť v prípade ich porušovania a pod. – štvrtý ročník (zodp. p. Navarová)

6. 12. 2017

Beseda o Európskej únii – 2. ročník (zodpovedný p. Roháč)

8. 12. 2017

Cyklus prednášok „Finančná gramotnosť“ – III. Lekcia o bývaní - v spolupráci s Nadáciou PARTNERS – 4. ročník (zodp. p. Turanová a vyučujúce voliteľných predmetov)

12. 12. 2017

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

15. 12. 2017

Obvodné kolo v stolnom tenise – vybraní žiaci školy (zodp. p. Markovič)

15. 12. 2017

Vianočný orloj v Pezinku – žiaci III. B (zodp. p. Kontšeková – spolupráca s Nadáciou Révia)

15. 12. 2017

Vianočné trhy v Pezinku – dobrovoľná zbierka na kruhový objazd – žiaci IV. B (zodp. p. Kadárová – spolupráca sa Nadáciou Révia)

8. 12. 2017

Školská charitatívna zbierka „Vločka nádeje“ – žiaci 3. ročníka (zodp. p. Teplanová a Kontšeková)

19.12. 2017

Návšteva Vianočný trhov v Trnave – I. A (zodp. p. Džoganíková, dozor p. Roháč)

19.12. 2017

Návšteva Vianočných trhov v Bratislave – II. B (zodp. p. Pisarčíková)

19.12. 2017

Návšteva Vianočný trhov vo Viedni – III. A (zodp. p. Teplanová, dozor p. Dahamshy)

12. 12. 2017

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Holigánová)

22.12. 2017

„Vianočný deň v škole“ – žiaci školy (zodp. tr. učitelia)

16. 01. 2018

III. A: Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus, xenofógia, tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie o tom aká je spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová

18. 01. 2018

III. B: Program CPPPaP „Tolerancia medzi nami“ (rasizmus, xenofógia, tolerancia, hľadanie vlastných postojov, rozmýšľanie o tom aká je spoločnosť , v ktorej žijeme a ako ju spolu vytvárame.) – zodp. p. Turanová

19. 01. 2018

IV. A; IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP

19.01. 2018

Deň župných škôl v Avione BA – vybraní žiaci 3. a 4. ročníka – zodp. p. Kadárová + Navarová

 

23. 24. 01. 2018

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Šenkvice, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

26. 01. 2018

Projekt „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ – žiaci 3. ročníka - zodp. p. Navarová

26. 01. 2018

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Kupeckého, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p. Ančicová a Holigánová)

30. 01. 2018

Skupinový rozhovor na tému „ako mladí ľudia vnímajú banky a ich komunikáciu“ – marketingová agentúra core 4, s.r.o. – žiaci IV. B – odbor obchodná akadémia – zodp. p. Navarová

31. 01. 2018

Filmovanie s Nadáciou PARTNERS – téma „finančná gramotnosť“ – vybraní žiaci 4. ročníka – zodp. p. Ančicová, Kadárová, Navarová

07. 02. 2018

Exkurzia Národná banka Slovenska a Burza cenných papierov v Bratislave – 3. ročník - zodp. p. Turanová, Kontšeková

12. 02. – 17. 02. 2018

Lyžiarsky výcvikový kurz v Oravských Beskydách, chata Slaná Voda – prihlásení žiaci 1. – 3. ročníka, zodp. p. Markovič

12. 02. 2018

Filmové pásmo v KC Pezinok, vzdelávací projekt “ Svet okolo nás“ – Vietnam, vstupná brána do Indočíny – celá škola – zodp. p Roháč + všetci vyučujúci.

 

14. 02. 2018

Deň otvorených dverí + prezentácia cvičných firiem školy a Ja firma – zodp. p. Ančicová, Kadárová, Navarová + všetci vyučujúci

16. 02. 2018

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p Holigánová)

23. 02. 2018

IV. A; IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP

28. 02. 2018

Finančná gramotnosť pre žiakov 9. ročníka na ZŠ Fándlyho, Pezinok – vybraní žiaci 2. ročníka (zodp. p Ančicová)

02.03.2018

Testovanie žiakov 4. ročníka – „Testy osobnostných predpokladov“ - v spolupráci s CPPPaP Pezinok

 

14.03.2018

Divadelné predstavenie pre žiakov 1. – 3. ročníka v KC Pezinok v anglickom jazyku „39⁰“

 

19. 03. 2017

Matematický klokan

 

23. 03. 2018

IV. A; IV. B - finančná gramotnosť pre žiakov 4. ročníka – Nadácia PARTNERS – zodp. vyučujúce VOP

06. 04. 2018

Praktický pohľad na činnosť , ekonomiku a financovanie reštaurácie pre žiakov III. B, odbor MRCR, prednáška p. Kamily Mizerákovej, finančnej riaditeľky AG FOODS Group, a.s. (zodp. p. Kadárová)

06. 04. 2018

Interaktívna prednáška pracovníčky marketingovej agentúry CORE 4 – Plánovanie reklamnej kampane pre žiakov IV. A, predmet marketing (zodp. p. Kadárová)

06. 04. 2018

Školský turnaj stolného tenisu v rámci Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých – výber 30 žiakov školy (zodp. p. Markovič)

12. 04. 2018

Okruh po Pezinku – Sprievodcovské služby – III. B, odbor MRCR (zodp. p. Kadárová)

13. 04. 2018

Deň narcisov – vybraní žiaci 1. Ročníka (zodp. p. Teplanová)

 

17. 04.- 2018

Enviromentálny projekt – „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ – I. A

18. 04.- 2018

Enviromentálny projekt – „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ – II. ročník

19. 04. 2018

Beseda so zamestnancom Ústavu Pamäti národa na tému „Nástup komunizmu a komunistická perzekúcia“ – II. ročník

20. 04. 2018

Návštev Pezinskej televízie (masmediálna výchova) – žiaci III. B – odbor MRCR

23. 04. 2018

Prednáška „Partnerské vzťahy“ – CPPPaP Pezinok

24. 04. 2018

Mix volejbal Modra – výber žiakov školy (zodp. Markovič)

 

25. 04. 2018

Prednáška pre žiakov 4. ročníka o kryptomene s absolventom školy (zodp. p. Ančicová, Navarová)

26. 04. 2018

Celoslovenské kolo olympiády „Mladý účtovník“ - žiačka IV. A triedy T. Nováková (zodp. p. Holigánová)

 

27. 04. 2018

Workshop v partnerskej firme Profit 365+ - žiaci IV. A triedy, predmet cvičná firma (zodp. p. Ančicová)

 

27. 04. 2018

Vyučovanie v teréne – predmet sprievodcovské služby –
žiaci III. B, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu (zodp. p. Kadárová)

02. 05. 2018

Marketingová prezentácia v cukrárni AMADO, Pezinok – žiaci III. A, voliteľný predmet marketing (zodp. p. Pešková)

 

09. 05. 2018

Prednáška + prezentácia firmy Cukráreň Chorvátsky dom s p. Strehovskou na tému Podnikanie – živnosť, I. A, odbor OA (zodp. p. Pešková)

 

15. 05. 2018

Prednáška, prezentácia + beseda s p. Janottou Chovancovou a p. Zuzanou Ticho z účtovníckej firmy PRO-ZUMA, s.r.o., Pezinok na tému Podnikanie – obchodná spoločnosť, I. A, odbor OA (zodp. p. Pešková)

21. 05. 2018

Exkurzia – Prehliadka mesta Trnava, 1. ročník (zodp. p. Roháč)

22. 05. 2018

Finančná gramotnosť (Hra Finančná odysea), 1. ročník, odbor mrcr (zodp. p. Holigánová)

24. 05. 2018

1. ročník, prednáška na tému „Sex, aids a vzťahy“ – ACET, n.o., p Lehocký (zodp. p. Teplanová)

24. 05. 2018

2. ročník, prednáška na tému „Kyberšikana“ – ACET, n.o., p Lehocký (zodp. p. Teplanová)

06. 06. 2018

3. ročník, voliteľný predmet MKT – exkurzia v prevádzkach MÓLO s cieľom urobiť prieskum trhu v rámci marketingu, imidžu predajne, práce personálu ( v rámci prieskumu trhu – sledovanie dodržiavania platných zákonov – zákon o ochrane spotrebiteľa a využitie medzipredmetových vzťahov) – zodp. p. Pešková

07. 06. 2018

Workshop „Bankári do škôl“ (JA SLOVENSKO), výber žiakov
2. ročníka (zodp. p. Ančicová)

28.6. 2018

Bratislavský hrad – výstava, záhrady – II. B (zodp. p. Pisarčíková)

28. 06. 2018

Paintbnall – II. A (zodp. p. Holigánová)