Školský rok 2018/2019

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018(pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).