Školský rok 2008/2009

júl 2009V tomto prázdninovom mesiaci boli vymenené všetky okná na budove školy.
31.06.2009Prehľad prospechu, dochádzky a správania
za šk. rok 2008/2008 viac...    Najlepší študenti v 2. polroku 2008/09 
29.06.2009Návšteva partnerskej školy v Blanskuniekoľko fotografií
Učitelia OA PK sa navštívili svojich kolegov na Morave
25.05.2009 až
29.05.2009
MS - ústna forma internej časti
104 študentov pristupuje pred 7 maturitných  komisií;
harmonogram skúšok  
12.05.2009Výsledné hodnotenie maturitných ročníkov viac...
01.05.2009Rušenie telefónnych liniek   viac...
27.04.2009MS - praktická časť odbornej zložkydo 30.04.2009
OA - obhajoba projektu; MRCR -  samostatná práca 
22.04.2009Baják Juraj 4.A  - 5. miesto celoštátneho kola a  2. miesto regionálneho kola olympiády "Mladý účtovník 2009"
21.04.2009Spustenie internetového dochádzkového systému viac...
05.04.2009Junior Achievement Slovensko - žiaci Jurčíková, Citterová, Farkašová, Tóthová, Pešková, Dolinská, Neupauer, Barnadičová úspešne ukončili e-learningový kurz "Online ekonómia"  viac...
17.03.2009EČ a PFIČ maturitných skúšok
106 študentov absolvovalo externú časť a písomnú formu internej časť    maturitných skúšok v dňoch 18.3 a 19.3.2009
10.02.2009  Veľtrh cvičných firiem
10. a 11.2.2009 sa konal veľtrh cvičných firiem počas ktorého sme mali aj deň deň otvorených dverí
31.01.2009 Výsledky polročnej klasifikácie
najúspešnejší študenti za 1. polrok 2008/2009 
prehľad prospechu a dochádzky za 1. polrok šk. roka 2008/2009
24.01.2009LVVK od 24. do 31.1.2009 Novoť na Orave
25.11.2008 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
popredné miesta našich cvičných firiem  na Medzinárodnom veľtrhu   cvičných firiem konaného v dňoch 25. a 26.11.2008