Školský rok 2009/2010

26. 8. 2010
8.00 hod.
Opravné skúšky
Náhradný termín klasifikácie 2. polroka 2009/2010
1.7.2010

31.8.2010
Letné prázdniny.  Vyučovanie v školskom roku 2010/2011 začne vo štvrtok 2. septembra 2010
30. 6. 2010Vydávanie vysvedčení
25. 6. 2010Najlepší študenti v 2. polroku 2009/2010  
Prehľad prospechu, dochádzky a správania  viac...
24. 6. 2010Koncoročná klasifikačná porada
Úspešní riešitelia "Matematického klokana"
15. 6. 2010Pochvalné uznanie našim žiakom:
Klaudia Kolenčíková, Dominika Paulíková, Veronika Slivková,
Marko Minarovič a Jerguš Semko.    
5. 6. 2010Na medzinárodnom šachovom turnaji "Memoriál Richarda Rétiho" sa žiak 2.B triedy Ján Mrkvík umiestnil v kategórii "Junior" na 3. mieste
28. 5. 2010Kultúrny program pri príležitosti MDD - DK Pezinok
máj 2010Najlepšiu internetovú stránku z predmetu informatika 2. ročník vytvorila Michaela Mikuličková z 2.C triedy.

27. 5. 2010Triedne kolá  - Hra slovenského hospodárstva
„Business master“   -   výsledky  2.r   3.r 
Žiaci postupujúci do celoslovenského finále

17. 5 - 28. 5. 2010Odborná prax žiakov 3. ročníkov
25. 5. 2010Odovzdávanie maturitných vysvedčení

17. až 21. máj 2010

Maturitné skúšky - ústna forma internej časti
Výsledné hodnotenie MS 2010      
17. 5. 2010Prvé miesto v súťaži "Férové príbehy"
za príbeh "Okoreňte si život"         

10. až 14. máj 2010

Študijné voľno - akademický týždeň 4. ročníky
8. 5. 2010Pochvalné uznanie od ZO SZPB v Pezinku
Michaela Mikuličkovej a Diane Melicherovej
5. 5. 2010Klasifikačná porada 4. ročníky - výsledky   viac...
3. až 7.5.2010Zápis uchádzačov do 1. ročníkov

19. - 23. apríl

2010

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky   
21. 4. 2010Exkurzia žiakov do špedičnej firmy LKW - Walter Wiener Neudorf Rakúsko 
14. 4. 20103/4 -  ročná klasifikačná porada
schôdza rodičovského združenia
 
13. 4. 2010Beseda s priamym účastníkom protifašistického odboja 
26. 3. 2010Stretnutie pedagógov OA Pezinok a partnerskej školy OA Blansko vo Valticiach 
24. 2. 2010 Exkurzia do koncentračného tábora Osvienčim (48 žiakov)     
15. 2. 2010Vyšetrenie študentov na helikobakter  (4. roč.) 
11. 2. 2010Junior Achievement Slovensko -žiačka Satková úspešne ukončila e-learningový kurz "Online ekonómia"  
11.-16.2.2010Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz - Chata Oravice  
Náčelník lanovej dráhy Meander ski park v Oraviciach pochválil našich žiakov na LVVK  viac...
 
11.2.2010

12.2.2010
Veľtrh školských cvič. firiem a deň otvorených dverí  viac...
Vyhodnotenie 11. veľtrhu cvičných firiem OA Pezinok  viac...
 
8.2.2010Prezentácia firmy IBM (4. roč.) 
29.1.2010Najlepší študenti v 1. polroku 2009/2010   
Prehľad prospechu a dochádzky 1. polrok - viac...     graf - viac...
 
25.1. až 28.1.2010Environmentálny kurz Zvolen 
 22.1.2010Veľtrh cestovného ruchu - exkurzia - Bratislava Incheba 
18.1.2010Okresné a krajské kolá v ANJ a NEJ (4. miesto) 
13.1.2010Beseda so sprievodcami CK
22.12.2009Výsledky súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdoby triedy:
1. miesto - 2.C; 2. miesto - 1.C; 3. miesto - 2.A
 
december 2009Exkurzia - Vianočná Viedeň 
15.12.2009Beseda so sprievodcami CK 
10.12.2009Deň boja za ľudské práva - žiaci sa zúčastnili projektu s názvom "Živá kniha", ktorá sa konala v Iuvente v Bratislave. 
10.12.2009celoslovenská súťaž - Mladý génius (4. miesto) 
8.12.2009Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
naša cvičná firma Sunset s.r.o. získala ocenenie  diplom
 
4.12.2009Krajské kolo v plávaní Bratislava (3. miesto) 
4. 12. 2009stužková 4.B 
20. 11. 2009stužková 4.A 
16.11.2009Deň študentstva - návšteva divadelného predstavenia 
12.11.2009Maratón v aerobiku Bratislava (6. miesto) 
11.11.2009Beseda s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
11.11.2009Exkurzia - horský hotel Istota - v rámci predmetu CFI 
10.11.2009Okresná knižnica Pezinok exkurzia -Čítaj viac - kniha tvoj priateľ 
október 2009Školské kolo v matematike - Klokan 
október 2009Okresné kolá v halovom futbale (2. miesto), basketbale (chlapci 3. miesto, dievčatá 2. miesto), volejbal diev. (2. miesto) 
23.10.2009Marketingový program na Červenom kameni 
23.10.2009Týždeň boja proti rakovine - Deň jabĺk 
2. 10. 2009Imatrikulácia prvákov   
18. 9. 2009Našu školu navštívili kolegovia z Blanska
Na jednodňovú návštevu našej školy, Pezinka a Malokarpatského vinobrania prišli pedagógovia z  družobnej školy Obchodní akadémie a Střední zdravotní školy v Blansku  
 
29.9.2009Exkurzia do historického centra Pezinka - predmet SSL 
14. 9. 2009Futbalový turnaj o putovný pohár pezinských škôl (1. miesto) 
5. 9. 2009Žiaci 4.C triedy odcestovali v nočných hodinách na odovzdávanie maturitných stužiek do Talianska.