Školský rok 2010/2011

30. 8. 2011Opravné skúšky. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu.
1. 7. - 2. 9.Letné prázdniny
30. 6. 2011Ukončenie školského roka, vydávanie vysvedčení
27. 6. 2011Klasifikačná porada 2. polrok
24. 6. 2011Business Master - súťaž medzi Gymnáziom a OAPK
20. 6. 2011Naši študenti úspešne absolvovali program Online učebnica ekonómie a získali certifikát Junior Achievement: Andor, Gavenčiaková, Gavurová, Hudeková, Klamová, Mrkvík, Martináková, Němcová, Noskovičová, Rovenská, Rímešová, Šlacerová, Slováková, Ťažký
13. - 14 .6.Súťaž „Vítejte u nás“ v Českých Budějoviciach.
7. 6. 2011Žiaci Gavenčiaková, Pallová a Mrkvík získali certifikát za úspešné absolvovanie Globálneho etického programu - Etika v podnikaní
3. 6. 2011Žiačky Butková, Černá, Heribanová, Körmöcziová, Ondrejkovičová a Schmidtová  dostali pochvalné uznanie za odbornú prax na Červenom kameni
27.5.2011Výsledky maturitných skúšok
23. 5. 2011Maturitný týždeň
16. 5. 2011Akademický týždeň
11. 5. 2011Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročníky
28. 4. 2011Zverejnenie poradia uchádzačov o štúdium  
27. 4. 2011Návšteva z partnerskej školy OA a SZŠ Blansko
22. 4. 2011Deň Zeme
21. 4. 2011Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne 27.4.2011
18. - 20. 4.PČOZ - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 
14. 4. 2011Trištvrte ročná klasifikačná porada
12. - 13. 4.Testovanie PISA 
26. 3. 2011HODINA ZEME od 20:30 do 21:30
16. 3. 2011Externá časť a písomná forma internej časti MS z cudzieho jazyka
15. 3. 2011Externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry
10. 3. 2011Schôdza rodičovského združenia o 16.30 hod.
1. 3. 2011Lyžiarsky kurz Oravská Polhora. Návrat v nedeľu 6. 3. 2011.
21. 2. 2011Jarné prázdniny (21.2. - 25.2.2011). Vyučovanie začne 28.2.2011
17. 2. 2011Deň otvorených dverí 
16. 2. 2011Veľtrh školských cvičných firiem (16.2. - 18.2.2011)   vyhodnotenie
31. 1. 2011Polročné prázdniny
28. 1. 2011Koniec 1. polroka. Odovzdávanie polročných vysvedčení
26. 1. 2011Polročná klasifikačná porada. Prehľad prospechu a dochádzky   
Naši najlepší študenti v 1. polroku    
21. 1. 201117. veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2011 - trieda 1.C
10. 1. 2011Zmena zvonenia. Vzhľadom na úpravu cestovného poriadku ŽSR je posunutý začiatok vyučovania na 7:50 hod.
23. 12. 2010Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 10. 1. 2011
21.12.2010Odovzdávanie krmiva útulku "U psej matere"  viac...
15. 12. 2010Vločka nádeje - charitatívny vianočný bazár (nákup krmiva pre útulok "U psej matere")  viac...
14. 12. 2010Vianočná Viedeň - exkurzia 4.A, 4.B
9. 12. 2010Exkurzia v Národnej banke Slovenska - triedy 3.A, 3.B
7. 12. 2010Vianočná Viedeň. Exkurzia nemčinárov z  tried 3.A, 3.B, 2.B
3. 12. 2010Stužková 4.A
25. 11. 2010Exkurzia - Coca Cola Piešťany - trieda 2.A
23. 11. 201013. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (PKO)
19. 11. 2010Stužková  4.B
16. 11. 2010Štvrťročná klasifikačná porada 
16. 11. 2010Divadelné predstavenie pri príležitosti výročia 17. novembra
6. 11. 2010Stužková 4.C
29. 10. 2010Jesenné prázdniny
15. 10. 2010Imatrikulácia prvákov
14. 10. 2010Schôdza Rodičovského združenia
8. 9. 2010Workshop rakúskej firmy LKW Walter pre novú  školskú cvičnú firmu LKW OAPK 
7. 9. 2010Jesenný termín maturitných skúšok
3. 9. 2010Odborná prax žiakov 4.A, 4.B  a 4.C triedy. Termín 3.9.2010 až 17.9.2010 
2. 9. 2010Začiatok školského roka 2010/2011
26. 8. 2010
8.00 hod.
Opravné skúšky
Náhradný termín klasifikácie 2. polroka 2009/2010