Školský rok 2011/2012

02. 07. 2012Letné prázdniny. Začiatok nového školského roku 2012/2013
je v pondelok 3.9.2012 o 8.00 hod.
29. 06. 2012Odovzdávanie vysvedčení
26. 06. 2012Športový olympijský deň/volejbal, futbal, beseda s olympionikom...
22. 06. 2012Koncoročná klasifikačná porada
18. 06. 2012Naši študenti Baroková, Brunovská, Gašparovičová a Krajčovič úspešne absolvovali program Online učebnica ekonómie a získali certifikát Junior Achievement.
07. 06. 2012Schôdza Rodičovského združenia o 16.00 hod.
29. 05. 2012Odovzdávanie maturitných vysvedčení o 10.00 hod.
21. 05. 2012Maturitný týždeň. Harmonogram maturitných skúšok
21. 05. 2012Odborná prax - 3. ročníky v termíne 21.5. - 1.6.2012 (10 dní)
19. 05. 2012Noc muzeí a galérií, za aktívnej účasti našich študentov - tretiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Tlačová správa.
14. 05. 2012Akademický týždeň. Príprava žiakov na MS
11. 05. 2012Vydávanie vysvedčení - 4. ročníky.  4.A   4.B   4.C
09. 05. 2012Záverečná klasifikačná porada pre 4. ročníky
03. 05. 2012Ekofarma Stupava - odborná exkurzia (2.A, 1.B)
30. 04. 2012Zber papiera v OAPK bude od 30. 4. 2012 do 4. 5. 2012
27. 04. 2012Prijímacie konanie - zverejnenie poradia uchádzačov o štúdium.
24. 04. 2012Aliantz – štúdium na vysokej škole /IV. roč./
23. 04. 2012Veľké jarné upratovanie areálu školy pri príležitosti Dňa Zeme
19. 04. 2012Exkurzia v čokoládovni Hauswirth v rakúskom Kittse. Triedy 2.B, 2.C
17. 04. 2012

19. 04. 2012
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
4.A a 4.B - realizácia komplexnej úlohy
4.C - obhajoba vlastného projektu
12. 04. 2012Trištvrteročná klasifikačná porada
05. 04. 2012Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začína 11. 04. 2012
04. 04. 2012Deň knihy v OAPK. Výťažok z predaja pôjde nadácii "Modrý anjel"
30. 03. 2012Prehliadka Bratislavy - odborná exkurzia (2.C, 3.C)
26. 03. 2012Divadelné predstavenie v anglickom jazyku BA  (3. a 4. ročníky)
26. 03. 2012Trieda 3.C na OAPK v spolupráci s Nocľahárňou v Pezinku organizuje zbierku šatstva pre bezdomovcov. Zbierka potrvá do 30.03.2012
15. 03. 2012Bankovní institút Praha - prezentácia ( 4.ročníky)
14. 03. 2012EČ a PFIČ z cudzieho jazyka (NEJ, ANJ) - 4. ročníky
1. až 3. ročníky filmové predstavenie
13. 03. 2012EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry - 4. ročníky
1.až 3. ročníky riaditeľské voľno
08. 03. 2012Schôdza Rodičovského združenie. Pozvánka
07. 03. 2012Beseda o CR so sprievodkyňou mesta Pezinok p.Wengovou (III.C)
02. 03. 2012Plavecký maratón Pezinok (výber školy – 18.žiakov)
29. 02. 2012Olympiáda Mladý účtovník (výber 3. a 4. ročník)
20. 02. 2012Jarné prázdniny. Vyučovanie začne 27.2.2012
14. 02. 2012Divadelné predstavenie "Európan" - Dom kultúry Pezinok
10. 02. 2012Deň otvorených dverí;  prezentácia školských cvičných firiem;  vyhodnotenie 
03. 02. 2012Polročné prázdniny
28. 01. 2012Lyžiarsky kurz, chata Slaná voda na Orave
26. 01. 2012Klasifikačná porada za 1. polrok
13. 01. 2012Prezentácia školy v AVION Shopping park Bratislava
23. 12. 2011

Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok  9.1.2012

22. 12. 2011Divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou "Príbeh v oblakoch"
20. 12. 2011

Charitatívny vianočný bazár "VLOČKA NÁDEJE"   Výťažok z predaja

16. 12. 2011Stolnotenisový vianočný turnaj stredných škôl
14. 12. 2011

Exkurzia - Adventná Budapešt  /2. ročníky/

14. 12. 2011

Exkurzia - Adventná Viedeň  /1. ročníky/

08. 12. 2011

Súťaž EXPERT /výber školy/

07. 12. 2011

Okresné kolo v basketbale –chlapci /výber školy/

30. 11. 2011

Volejbalový turnaj stredných škôl /dievčatá/ - výber školy

30. 11. 2011

14. medzinárodný veľtrh cvičných firiem BA /III. ročníky/

29. 11. 2011

14. medzinárodný veľtrh cvičných firiem BA /IV. ročníky/

28. 11. 2011

Divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou /celá škola/

18. 11. 2011

Odborná exkurzia hotel Apollo /2.C/

15. 11. 2011

Michal Ťažký, trieda 4.B,  vytvoril Podnikateľský projekt spoločnosti ClearWater, s.r.o. Umiestnil sa na 3. mieste spomedzi súťažiacich z celého Slovenska.

11. 11. 2011

Stužková slávnosť triedy 4.B a 4.C

09. 11. 2011

Marketingový vzdelávací program na Červenom Kameni

08. 11. 2011

Brainstorming- Deň D - Mgr.Jamrichová /3.C/

04. 11. 2011

Exkurzia Malokarpatská knižnica /1.C/

03. 11. 2011

Prednáška Ing. Petra Belinského, generálneho riaditeľa SACR

28. 10. 2011

Stužková slávnosť triedy 4.A

28. 10. 2011

Jesenné prázdniny. Vyučovanie začína v stredu 2.11.2011

26. 10. 2011

Zasadnutie Rady školy

26. 10. 2011

Exkurzia Slovenská galéria /II.B/

25. 10. 2011

Medzinárodné majstrovstvá Pezinka v halovom veslovaní /výber školy/

24. 10. 2011

Profesijné testovanie IV. ročníkov

24. 10. 2011

Dobročinná zbierka šatstva pre bezdomovcov/všetky triedy/

19. 10. 2011

Plenárna schôdza Rodičovského združenia

24. 10. 2011

Exkurzia Coca-cola Piešťany/II.A/

14. 10. 2011

Imatrikulácia prvákov

11. 10. 201114. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných firiem
11. 10. 2011

Innovation & Creativity camp Bratislava. Žiačka Mikuličková získala diplom, žiaci Baroková, Horváthová, Matyšovičová a Ťažký certifikát za účasť vo vzdelávacom programe HP Innovation camp.. 

05. 10. 2011

Beseda so sprievodkyňou mesta Pezinok p.Wenglovou /III.C/

05. 10. 2011

Odborná exkurzia Coca cola Piešťany /2.B/

30. 09. 2011

Futbalový turnaj o putovný pohár pezinských stredných škôl

22. 09. 2011

Inštitút vzdelávania – beseda pre štvrtý ročník

21. 09. 2011

Exkurzia. Rakúska firma LKW Walter.

14. 09. 2011

Opravná a náhradná maturitná skúška

06. 09. 2011

Vyučovanie podľa rozvrhu

05. 09. 2011Začiatok školského roku 2011/2012