Školsky rok 2013/2014

28. 08. 2014
8:00 hod.
Opravné skúšky (reparáty)
Náhradny termín klasifikácie 2. polroka 2013/2014. Tlačivo žiadosti.
 
30. 06. 2014 Letné prázdniny. Vyučovanie v školskom roku 2014/2015 začína 2.9.2014  
27. 06. 2014 Ukončenie školského roka. Vydávanie vysvedčení 1. - 3. ročníky  
23. 06. 2014 Koncoročná klasifikačná porada  
17. 06. 2014 2. kolo prijímacích skúšok  
14. 06. 2014 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku udelilo našej škole mestské ocenenie
MEDAILA SO STUŽKOU "ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA"
29. 05. 2014 Dobrovoľníčky z 2.C triedy vyzbierali pre "Úsmev ako dar" 166 €. Poďakovanie  
19. 05. 2014 Odborná prax - tretie ročníky - 10 dní - do 30.05.2014  
19. 05. 2014 Maturitny tyždeň. Ústna forma internej časti
16. 05. 2014 Autorské čítanie so spisovateľkou Uršuľou Kovalyk
15. 05. 2014 2. termín prijímacích skúšok  
12. 05. 2014 1. termín prijímacích skúšok  
12. 05. 2014 Akademicky tyždeň. Príprava študentov na  MS  
09. 05. 2014 Vydávanie vysvedčení - 4. ročníky. Rozlúčka tried  4.A  4.B  4.C
06. 05. 2014 Bowlingovy turnaj BSK
06. 05. 2014 Klasifikačná porada pre 4. ročníky  
17. 04. 2014 Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 23. apríla 2014  
11. 04. 2014 Deň narcisov. Naše študentky vyzbierali v uliciach Pezinka a v škole 983 €
09. 04. 2014 Maturitné skúšky- praktická časť odbornej zložky 
19. 03. 2014 Maturitné skúšky - EČ a PFIČ anglicky jazyk, nemecky jazyk 
18. 03. 2014 Maturitné skúšky - EČ a PFIČ slovensky jazyk a literatúra 
11. 23. 2014 Zverejnenie kritérií prijímacieho konania do 1. ročníkov  
24. 02. 2014 Jarné práz dniny. Vyučovanie začne 3. marca 2014 (pondelok)  
13. 02. 2014 Deň otvorenych dverí. Prezentácia školskych cvičnych firiem .
Vyhodnotenie 15. ročníka prezentácie školskych cvičnych firiem v OAPK
03. 02. 2014 Lyžiarsky kurz - Chata Slaná Voda - Oravská Polhora. Návrat v nedeľu 9. 2. 2014
03. 02. 2014 Polročné prázdniny  
jan. 2014 Časopis Pezinčan píše o našej škole  
31. 01. 2014 Vydávanie vypisov známok za 1. polrok. Vysledky tried - prospech a dochádzka  
28. 01. 2014 Klasifikačná porada za 1. polrok  
22. 01. 2014 Prednáška o anorexii v 2.A triede
23. 12. 2013 Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 8. 1. 2014  
20. 12. 2013 Vianočná vyzdoba - súťaž tried  
19. 12. 2013 Vianočny Györ /IV.B, IV.C/ -  
19. 12. 2013 Vianočná Bratislava /II.A, II.C, IV.A, III.C/  
18. 12. 2013 Obvodné kolo v sálovom veslovaní Pezinok /vyber školy/  
18. 12. 2013 Vianočné Brno /III.A, III.B/
18. 12. 2013 Vianočná Bratislava /I. ročník/
17. 12. 2013 Vločka nádeje - charitatívny bazár pre nadáciu > Dobry anjel      >Vyťažok
17. 12. 2013 Vzťahy v triede - prednáška  /II.A, I.C/  
13. 12. 2013 Stužková 4.B  
15. 11. 2013 "Škola ide na SLOVAN". Hokejovy zápas (SLOVAN - Avt Jekaterinburg 3:1)
15. 11. 2013 Imatrikulácia prvákov
14. 11. 2013 Štvrťročná klasifikačná porada  
08. 11. 2013 Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov – usporiadateľ OA Pezinok.  Propozície
05. 11. 2013 Odborná exkurzia na burzu cennych papierov BA  /III.A, III.B/  
30. 10. 2013 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začína 4. 11. 2013  
25. 10. 2013 Stužková 4.A  
25. 10. 2013 Vychovny koncert "Úcta k autoritám" /celá škola/  
19. 10. 2013 Stužková 4.C  
18. 10. 2013 Obvodné kolo v minifutbale /vyber školy/  

17. 10. 2013

Prezentácia VŠ v zahraničí /IV.ročník/  
16. 10. 2013 Liga proti rakovine – prednáška Za zdravie žien /projekt FGC/ I. – III. ročník  
09. 10. 2013 Ekofilm Bratislava /1.ročník/  
08. 10. 2013 Plenárna schôdza rodičovského združenia   
06. 10. 2013 Návšteva Okresnej knižnice v Pezinku /III.C, II.A/  
04. 10. 2013 Futbalovy turnaj chlapcov o pohár riaditeľa OA  
18. 09. 2013 Beseda so sprievodkyňou mesta Pezinok /III:C/  
17. 09. 2013 Inštitút vzdelávania – možnosť štúdia na VŠ/ IV. ročník/  
03. 09. 2013 Odborná prax - štvrté ročníky - 10 dní - do 16.09.2013  
03. 09. 2013 Vyučovanie podľa rozvrhu  
02. 09. 2013 Otvorenie školského roka  
01. 09. 2013 Začiatok školského roku 2013/2014  
..