Školský rok 2015/2016

30. 06. 2016 Vydávanie koncoročných vysvedčení  
27. 06. 2016 Koncoročná klasifikačná porada  
23. 05. 2016 Odborná prax 3. ročníky do 3.6.2016  
23. 05. 2016 Maturitný týždeň - ústna forma internej časti MS 2016  
16. 05. 2016 Akademický týždeň  
13. 05. 2016 Odovzdávanie vysvedčení maturitným ročníkom  
12. 05. 2016 Prijímacie skúšky 2. termín  
11. 05. 2016 Klasifikačná porada pre 4. ročníky  
09. 05. 2016 Prijímacie skúšky 1. termín  
21. 04. 2016 1. miesto v súťaži družstiev v orientačnom behu o Pohár predsedu BSK
20. 04. 2016 Návšteva partnerskej školy v Blansku (výber žiakov)
19. 04. 2016 Klasifikačná porada. Rodičovské združenie  
15. 04. 2016 Deň narcisov.
11-13.4.2016 Praktická časť odbornej zložky MS 2016  
24. 03. 2016 Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 30. marca 2016  
16. 03. 2016 EČ a PFIČ anglický jazyk MS 2016  
15. 03. 2016 EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra MS 2016  
22. 02. 2016 Jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 29. 2. 2016  
18. 02. 2016 Deň otvorených dverí. Prezentácia školských cvičných firiem
15. 02. 2016 Olympiáda "Mladý účtovník". Výsledky 3. ročníky 4. ročník. Do regionálneho kola olympiády postupujú žiaci Tomáš Rolko z 3.B a Daniel Blaško zo 4.A
10. 02. 2016 Cesta za Štúrom - návšteva Múzea Ľ. Štúra v Modre - 2.A
02. 02. 2016 Lyžiarsky kurz - Oravská Polhora. Návrat je v pondelok 8. 2. 2016
01. 02. 2016 Polročné prázdniny. Vyučovanie začne 2. 2. 2016  
29. 01. 2016 Koniec 1. polroka  
26. 01. 2016 Polročná klasifikačná porada. Najlepší študenti v 1. polroku  
20. 01. 2016 Plenárna schôdza rodičovského združenia  
23. 12. 2015 Vianočné prázdniny. V piatok 8. 1. 2016 je riaditeľské voľno.
Nástup do školy je v pondelok 11. 01. 2016
 
22. 12. 2015 Vyhodnotenie súťaže tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu
17. 12. 2015 Vianočné trhy v Banskej Bystrici a v Nitre. Žiaci 1. 2. a 3. ročníkov  
15. 12. 2015 Vločka nádeje. Vianočný bazár. Vyhodnotenie

10. - 19. 12.
2015

Pomôžte spolu s nami 2015. Študenti 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B a 4.A triedy vyzbierali spolu 1675,56 €.  
09. 12. 2015 Obvodné kolo v stolnom tenise (OAPK)

 

08. 10. 2015 Vianočné trhy Bratislava

04. 12. 2015 Mikuláš v OAPK. Celkové hodnotenie tried

02. 12. 2015 Obvodné kolo v basketbale (Gymnázium PK).  Naši chlapci získali 1. miesto  
01. 12. 2015 Triedne schôdzky rodičovského združenia o 16:30 hod.  
18. 11. 2015 Štvrťročná klasifikačná porada  
18. 11. 2015 Imatrikulácie prvákov. Vylosovanie výhercu tabletu.
17. 11. 2015 Štátny sviatok. Deň boja za slobodu a demokraciu. Medzinárodný deň študentstva  
06. 11. 2015 Stužková slávnosť - 4. A trieda  
04. 11. 2015 Teplákový deň v OAPK
29. 10. 2015 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začne 2. 11. 2015  
28. 10. 2015 Zasadnutie Rady školy pri OAPK  
23. 10. 2015 Stužková slávnosť - 4. C trieda  
22. 10. 2015 Malokarpatské múzeum
21. 10. 2015 Výstava na Bratislavskom hrade - Veľká Morava a počiatky kresťanstva - 2. ročníky
15. 10. 2015 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - 2.B  
14. 10. 2015 Svetová výstava Titanic - 3. ročníky
13. 10. 2015 Cezpoľný beh - obvodné kolo  
07. 10. 2015 Manažérsky deň v OAPK. Priebežné poradie v súťaži tried
06. 10. 2015 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK  
05. 10. 2015 Obvodné kolo vo futsale  
16. 09. 2015 MS 2015 - opravný termín - ústna forma internej časti  
10. 09. 2015 MS 2015 - opravný termín - praktická časť odbornej zložky
04. 09. 2015 MS 2015 - opravný termín - externá časť z cudzieho jazyka  
03. 09. 2015 Odborná prax - štvrté ročníky - 10 dní - do 17.09.2014
03. 09. 2015 Vyučovanie podľa rozvrhu

02. 09. 2015 Začiatok nového školského roka 2015/2016
27. 8. 2015 Opravné skúšky o 8.00 hod