Školský rok 2016/2017

30. 06. 2017 Vydávanie vysvedčení. Koniec školského roka  
26. 06. 2017 Koncoročná klasifikačná porada  
29. 05. 2017 Maturitný týždeň - ústna forma internej časti MS 2017  
22. 05. 2017 Akademický týždeň  
22. 05. 2017 Odborná prax 10 dní - 3. ročníky  
19. 05. 2017 Odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam  
16. 05.2017 Koncoročná klasifikačná porada pre štvrté ročníky  
11. 05. 2017 Prijímacie skúšky 2. termín  
09. 05. 2017 Prijímacie skúšky 1. termín  
25-27.04.2017 PČOZ MS 2017  
20. 04. 2017 Trištvrteročná klasifikačná porada  
20. 04. 2017 Konzultačné schôdzky Rodičovského združenia  
13. 04. 2017 Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 19.4.2017.  
05. 04. 2017 JA Veľtrh podnikateľských talentov. OAPK reprezentuje JA Firma GRATIA
28. 03. 2017 Obvodné kolo volejbal - chlapci  
27. 03. 2017 Prednáška Ústavu pamäti národa - 2. ročníky  
24. 03. 2017 Generácia €uro Slovensko. Tím 4.B triedy získal v národnom finále  2. miesto
24. 03. 2017 Plavecký maratón - výber školy  
23. 03. 2017 Obvodné kolo volejbal - dievčatá  
21. 03. 2017 Krajské kolo stolný tenis - dievčatá  
21. 03. 2017 Projekt "Svet okolo nás"  
20. 03. 2017 Matematický klokan - výber žiakov  
15. 03. 2017 EČ a PFIČ anglický jazyk  
14. 03. 2017 EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra  
20. 02. 2017 Jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 27. 2. 2017  
16. 02. 2017 Deň otvorených dverí. Prezentácia školských cvičných firiem
03. 02. 2017 Polročné prázdniny.  
25. 01. 2017 Polročná klasifikačná porada. Výsledky za 1. polrok  
23. 12. 2016 Vianočné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 9. 1. 2017  
19. 12. 2016 Deň otvorených dverí v OAPK
13. 12. 2016 1. miesto v obvodnom kole v basketbale žiakov SŠ  
12. 12. 2016 Prednáška na tému "Železná opona" v spolupráci s OZ LIVING MEMORY  
07. 12. 2016 1. miesto v obvodnom kole stolného tenisu družstiev - dievčatá  
29. 11. 2016 Triedne schôdzky Rodičovského združenia pri OAPK  
18. 11. 2016 Štvrťročná klasifikačná porada (dochádzka  napomienky)  
18. 11. 2016 Imatrikulácie prvákov
17. 11. 2016 Štátny sviatok. Deň boja za slobodu a demokraciu  
11. 11. 2016 Stužková slávnosť - 4.B   
03. 11. 2017 3.A exkurzia - Národná Banka Slovenska a Volkswagen Slovakia, a.s.  
28. 10. 2016 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 2.11.2016  
28. 10. 2016 Stužková slávnosť - 4.A  
21. 10. 2016 Stužková slávnosť - 4.C  
06. 10. 2016 Zasadnutie Rady školy pri OAPK o 16.00 hod.  
27. 09. 2016 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK  
20. 09. 2016 Opravný termín praktickej časti a ústnej formy internej časti MS 2016  
07. 09. 2016 Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016 z cudzieho jazyka  
06. 09. 2016 Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016 zo slovenského jazyka a literatúry  
06. 09. 2016 Odborná prax - štvrté ročníky - do 21. 9. 2016  
06. 09. 2016 Vyučovanie podľa rozvrhu

05. 09. 2016 Začiatok školského roka 2016/2017
30. 08. 2016 Opravné skúšky o 8.00 hod