Školský rok 2017/2018

29. 06. 2018 Vydávanie vysvedčení
25. 06. 2018 Klasifikačná porada
13. 06. 2018 Slávnostné vyhodnotenie projektu Create & Control - Vanesa Križanovičová (IV.B) a Vladimír Mizerák (III.B)
21. 05. 2018 Maturitný týždeň - ústna forma internej časti MS 2018
17. 05. 2018 Prijímacie skúšky - 2. termín
14. 05. 2018 Prijímacie skúšky - 1. termín
14. 05. 2018 Akademický týždeň
14. 05. 2018 Odborná prax 10 dní - 3. ročníky
11. 05. 2018 Odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam
09. 05. 2018 Klasifikačná porada 4. ročníky
18. 04. 2018 Praktická časť odbornej zložky MS 2018
17. 04. 2018 Praktická časť odbornej zložky MS 2018
06. 04. 2017 Svetový deň stolného tenisu u nás na škole . Cerifikát
29. 03. 2018 Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne 4. 4. 2018
23. 03. 2018 Mladý účtovník 2018. Tatiana Nováková postupuje do celoštátneho kola
14. 03. 2018 EČ a PFIČ anglický jazyk
13. 03. 2018 EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra
05. 03. 2018 Jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 12. 03. 2018.
16. 02. 2018 Predseda BSK Juraj Droba ocenil najlepších študentov
14. 02. 2018 Deň otvorených dverí
12. 02. 2017 Lyžiarsky kurz - Oravská Polhora - chata Slaná voda
02. 02. 2018 Polročné prázdniny
25. 01. 2018 Polročná klasifikačná porada
13. 01. 2018 Účasť na "Dni župných škôl v Avione"
23. 12. 2017 Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 8. januára 2018
18. 12. 2017 7. ročník charitatívnej zbierky Vločka nádeje
15. 12. 2017 Obvodné kolo v stolnom tenise 
15. 12. 2017 Vianočné trhy v Pezinku – dobrovoľná zbierka na kruhový objazd - žiaci 4.B  
15. 12. 2017 Vianočný orloj v Pezinku - žiaci 3.B
29. 11. 2017 Volejbal dievčatá
28. 11. 2017 Obvodné kolo florbal – chlapci  
24. 11. 2017 Obvodné kolo basketbal chlapci
16. 11. 2017 Imatrikulácie prvákov
16. 11. 2017 Štvrťročná klasifikačná porada
30. 10. 2017 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začne 2. 11. 2017
27. 10. 2017 Stužková slávnosť IV.A
25. 10. 2017 Podnikanie, alebo cesta k vlastnej budúcnosti. Panelová diskusia 
20. 10. 2017 Stužková slávnosť IV.B
26. 09. 2017 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK
22. 09. 2017 Návšteva z partnerskej školy - Obchodní akademie Blansko
22. 09. 2017 Charitatívna zbierka Biela pastelka 
13. 09. 2017 Opravný termín PČOZ a UFIČ MS 2017
06. 09. 2017 Opravný termín PFIČ MS 2017
05. 09. 2017 Odborná prax - štvrté ročníky
05. 09. 2017 Vyučovanie podľa rozvrhu
04. 09. 2017 Začíname školský rok!  Prváci v učebni č.111. Ostatní vo svojich materských učebniach.