Školský rok 2017/2018

18. 12. 2017 7. ročník charitatívnej zbierky Vločka nádeje  
16. 11. 2017 Imatrikulácie prvákov
16. 11. 2017 Štvrťročná klasifikačná porada  
30. 10. 2017 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začne 2. 11. 2017  
27. 10. 2017 Stužková slávnosť IV.A  
25. 10. 2017 Podnikanie, alebo cesta k vlastnej budúcnosti. Panelová diskusia.
20. 10. 2017 Stužková slávnosť IV.B  
26. 09. 2017 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK  
22. 09. 2017 Návšteva z partnerskej školy - Obchodní akademie Blansko  
22. 09. 2017 Charitatívna zbierka Biela pastelka   
13. 09. 2017 Opravný termín PČOZ a UFIČ MS 2017  
06. 09. 2017 Opravný termín PFIČ MS 2017  
05. 09. 2017 Odborná prax - štvrté ročníky  
05. 09. 2017 Vyučovanie podľa rozvrhu  
04. 09. 2017 Začíname školský rok!  Prváci v učebni č.111. Ostatní vo svojich materských učebniach.