Školský rok 2019/2020

02. 09. 2019 Otvorenie nového školského roku 2019/2020. Začíname školský rok! Prvákov vítame v učebni č. 111, druhú A v učebni č.107, druhú B v učebni č. 304, tretiu A v učebni č. 305, štvrtú A v učebni č.203 a štvrtú B v učebni č. 204. Tešíme sa na Vás o 8.00 hod.!

Školský rok 2018/2019

28. 06. 2019 Ukončenie školského roku, triednicke hodiny a vydávanie vysvedčení
25. 06. 2019 Koncoročná klasifikačná porada
29. 05. 2019 Vydávanie maturitných vysvedčení
27 - 28. 5. 2019 ÚFIČ MS 2019
20 - 24. 5. 2019 Akademický týždeň
17. 05. 2019 Odovzdávanie vysvedčení 4. ročníkom
16. 05. 2019 Prijímacie skúšky - 2. termín
13. 05. 2019 Prijímacie skúšky - 1. termín
15. 05. 2019 Klasifikačná porada pre 4. ročníky
18. 04. 2019 Veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 24. 04. 2019
16. 04. 2019 PČOZ MS 2019
15. 04. 2019 PČOZ MS 2019
11. 04. 2019 Trištvrteročná klasifikačná porada
13. 03. 2019 EČ a PFIČ anglický jazyk
12. 03. 2019 EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra
25. 02. 2019 Jarné prázdniny. Vyučovanie začne 4. 3. 2019 (pondelok)
13. 02. 2019 Deň otvorených dverí v OAPK
01. 02. 2019 Polročné prázdniny
28. 01. 2019 Polročná klasifikačná porada
23. 01. 2019 Lyžiarsky kurz Oravská Polhora
18. 01. 2019 Naši tretiaci sa zúčastnili projektu Inovujeme.sk
24. 12. 2018 Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 8. januára 2019 (utorok)
18. 12. 2018 8. ročník charitatívnej zbierky "Vločka nádeje"
07. 12. 2018 Stužková 4.B
29. 11. 2018 Konzultačné schôdze Rodičovského združenia pri OAPK
16. 11. 2018 Imatrikulácie prvákov
15. 11. 2018 Štvrťročná klasifikačná porada
31. 10. 2018 Jesenné prázdniny. Vyučovanie začne 5.11.2018
30. 10. 2018 Štátny sviatok
29. 10. 2018 Riaditeľské voľno
19. 10. 2018 Stužková 4.A trieda
12. 10. 2018 Deň župných škôl v Senci
05. 10. 2018 Deň župných škôl v Pezinku
28. 09. 2018 Cezpoľný beh žiakov - okresné kolo
27. 09. 2018 Návšteva partnerskej školy v Blansku
25. 09. 2018 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK
21. 09. 2018 Biela pastelka 2018
18. 09. 2018 Opravný termín UFIČ (ústna forma internej časti)  MS 2018
04. 09. 2018 Odborná prax - štvrté ročníky
04. 09. 2018 Vyučovanie podľa rozvrhu
03. 09. 2018 Začíname školský rok!  Prváci v učebni č.107 a 108. Ostatní vo svojich materských učebniach.