Školský rok 2018/2019

25. 09. 2018 Plenárna schôdza Rodičovského združenia pri OAPK
18. 09. 2018 Opravný termín UFIČ (ústna forma internej časti)  MS 2018
04. 09. 2018 Odborná prax - štvrté ročníky
04. 09. 2018 Vyučovanie podľa rozvrhu
03. 09. 2018 Začíname školský rok!  Prváci v učebni č.107 a 108. Ostatní vo svojich materských učebniach.