Celková charakteristika absolventa

Požadované odborné vedomosti a zručnosti