Napísali o nás...

O cestovnom ruchu trochu inak  (Pezinčan 1/2012)

Pomoc bezdomovcom prichádza od mladých   (Pezinčan 12/2011)

Úspech cvičných firiem Obchodnej akadémie  (Pezinčan 1/2009)

Prezentácia cvičných firiem OA Pezinok  (web ŠIOV)

Študenti opäť prejavili kreativitu a prezentovali cvičné firmy  (web BSK)

Úspech cvičných firiem Obchodnej akadémie (Pezinčan 1/2009)

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii C

Deň narcisov  (Pezinčan 4/2003)

Desať rokov Obchodnej akadémie / December 2003  (Pezinčan 12/2003)

Prezentácia cvičných firiem Obchodná akadémia / Apríl 2004 (Pezinčan 4/2004)

Úspešná zbierka v rámci Dňa narcisov (Pezinčan 41/2007)

Ocenenia pre žiakov a študentov Jún 2012 (Pezinčan 6/2012)

EČ a PFIČ 2013 v OAPK   (TV Pezinok 15.3.20013)

DOD na Obchodnej akadémii v Pezinku (TV Pezinok 21.2.2017

Výsledky 2. Grantového kola NADÁCIE REVIA (8.6.2017 TV Pezinok)

Obchodná akadémia v Pezinku bilancuje šk. r. 2015/2016 August 2016 (Pezinčan 8/2016)

Obchodná akadémia Pezinok opäť v JA Slovensko!  (Pezinčan 6/2017)

Obchodná akadémia v Pezinku je zapojená do ERASMUS+  (Pezinčan 11/2017)

Štrnásťdňová prax v Ostrave očami žiakov  (Pezinčan 11/2017)