Obchodná akadémia Pezinok

Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Adresa:
Myslenická 1, 902 01 Pezinok

Zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Sekretariát školy:
Tel.: 033/642 34 10

Ekonomický úsek:
Tel.: 033/642 21 21

E-mail:
sekretariat@oapk.sk

IČO: 31874452
DIČ: 2020662908

Kód školy: 616 108

Vedenie školy

Ing. Krejčiová Natália riaditel@oapk.sk riaditeľka
Ing. Navarová Dana zastupkyna@oapk.sk zástupkyňa riaditeľa
Ing. Jágerová Gabriela ekonom@oapk.sk vedúca tech. – ekon. úseku

Technicko – ekonomický úsek

Drobná Beata sekretariat@oapk.sk Sekretariát, personalistika
Ing. Vosátko Štefan spravca@oapk.sk Správca budovy
Vrbinkovičová Erika vrbinkovicova@oapk.sk Účtovníčka
Orthová Jana Upratovačka
Grňová Božena Upratovačka
Kozmonová Anna Upratovačka
Macejkovičová Marta Jedáleň

Pedagogický zbor

Ing. Ančicová Martina martina@ancic.eu UCT, CFI, EKO, MEK
Mgr. Bíliková Beáta bbilikova3@gmail.com SJL
Mgr. Dahamshy Mária maria.dahamshy@gmail.com ANJ, KAJ
Ing. Holigánová Ľudmila holiganova@azet.sk UCT, EKO, API, EKC
Ing. Hubinská Beáta beba.hubinska@gmail.com EKC, API, ADK, UCT
Ing. Kontšeková Alžbeta kontsekovab@azet.sk MAN, EKO, QVC, OSM, EKO
RNDr. Kubíčková Marta marta.kubickova10@gmail.com MAT, CVM
Markovič Milan TŠV
Ing. Moravčíková Anastázia zia.moravcikova@gmail.com ADK
Ing. Pešková Katarína kat.pes@gmail.com ZBV, ADK, UCT, PRN, MKT
PaedDr. Pisarčíková Jana jpisarcikova@gmail.com ANJ, KAJ
PhDr. Roháč Peter rohac.peto@gmail.com DEJ, OBN, HOG, GOR, ETI
Mgr. Teplanová Zuzana zuzkatep@centrum.sk API, ADK, HOS
Ing. Turanová Jana janaturanova@azet.sk EKC, API, UCT, CVU
Mgr. Turňa Marián majokapucin@gmail.com NBV