OBCHODNÁ AKADÉMIA
Pezinok, Myslenická 1
 
Organizácia MS EČ a PFIČ SJL PČOZ OA ÚFIČ SJL TČOZ OA MS 2019
Zoznam maturantov EČ a PFIČ ANJ PČOZ MRCR ÚFIČ ANJ TČOZ MRCR

pdf

Upozornenie: V harmonograme môžu nastať zmeny!