Ústna forma internej časti
Anglický jazyk

UFIČ - ANJ;  komisia 2; miestnosť 210

por.č. dátum p/d priezvisko meno trieda odbor úroveň príprava odpoveď
1. 21.5.2018
pondelok
1 Papáneková Vivien IV.B 6317 M B2 8:00-8:20 8:20-8:40
2. 2 Weingärtner Dávid IV.A 6317 M B2 8:20-8:40 8:40-9:00
3. 3 Ostradická Veronika IV.A 6317 M B2 8:40-9:00 9:00-9:20
4. 4 Nosálová Dominika IV.A 6317 M B2 9:00-9:20 9:20-9:40
5. 5 Hrdlovičová Petra IV.A 6317 M B2 9:20-9:40 9:40-10:00
6. 6 Grossmanová Katarína IV.B 6317 M B2 10:10-10:30 10:30-10:50
7. 7 Mešťanová Jana IV.A 6317 M B1 10:30-10:50 10:50-11:10
8. 8 Mišovičová Katarína IV.A 6317 M B1 10:50-11:10 11:10-11:30
9. 9 Oravcová Terézia IV.A 6317 M B1 11:10-11:30 11:30-11:50
10. 10 Ožvald František IV.B 6317 M B1 11:30-11:50 11:50-12:10
11. 11 Petrakovičová Lucia IV.A 6317 M B1 12:40-13:00 13:00-13:20
12. 12 Podolinská Lenka IV.A 6317 M B1 13:00-13:20 13:20-13:40
13. 13 Šiandor Juraj IV.A 6317 M B1 13:20-13:40 13:40-14:00
14. 14 Turcárová Paula IV.A 6317 M B1 13:40-14:00 14:00-14:20
15. 15 Vitálošová Simona IV.B 6317 M B1 14:00-14:20 14:20-14:40
16. 22.5.2018
utorok
1 Nováková Tatiana IV.A 6317 M B1 8:00-8:20 8:20-8:40
17. 2 Hrdina Félix IV.B 6317 M B1 8:20-8:40 8:40-9:00
18. 3 Hornyák Matej IV.B 6317 M B1 8:40-9:00 9:00-9:20
19. 4 Šiková Miroslava IV.B 6324 M B1 9:00-9:20 9:20-9:40
20. 5 Hollan Martin IV.B 6317 M B1 9:20-9:40 9:40-10:00
21. 6 Hirner Ábel IV.A 6317 M B1 10:10-10:30 10:30-10:50
22. 7 Hess Veronika IV.A 6317 M B1 10:30-10:50 10:50-11:10
23. 8 Hankerová Miriam IV.A 6317 M B1 10:50-11:10 11:10-11:30
24. 9 Dugovič Tomáš IV.B 6317 M B1 11:10-11:30 11:30-11:50
25. 10 Čuklovič Marek IV.A 6317 M B1 11:30-11:50 11:50-12:10
26. 11 Bohún Patrik IV.A 6317 M B1 12:40-13:00 13:00-13:20
27. 12 Oravcová Simona IV.B 6324 M B1 13:00-13:20 13:20-13:40
28. 13 Bittner Martin IV.A 6317 M B1 13:20-13:40 13:40-14:00
29. 14 Voleková Simona IV.A 6317 M B1 13:40-14:00 14:00-14:20
30. 15 Achbergerová Sára IV.B 6324 M B1 14:00-14:20 14:20-14:40
31. 23.5.2018
streda
1 Bobeková Kristína IV.B 6324 M B1 8:00-8:20 8:20-8:40
32. 2 Čontoš Dominik IV.B 6324 M B1 8:20-8:40 8:40-9:00
33. 3 Dundovičová Karin IV.B 6324 M B1 8:40-9:00 9:00-9:20
34. 4 Haradzinová Aneta IV.B 6324 M B1 9:00-9:20 9:20-9:40
35. 5 Idešicová Barbora IV.B 6317 M B1 9:20-9:40 9:40-10:00
36. 6 Šebo Juraj IV.B 6317 M B1 10:10-10:30 10:30-10:50
37. 7 Kopáčiková Petra IV.B 6317 M B1 10:30-10:50 10:50-11:10
38. 8 Korbeličová Alžbeta IV.B 6317 M B1 10:50-11:10 11:10-11:30
39. 9 Kuličková Monika IV.A 6317 M B1 11:10-11:30 11:30-11:50
40. 10 Kuličková Marianna IV.A 6317 M B1 11:30-11:50 11:50-12:10
41. 11 Lúčanová Simona IV.B 6317 M B1 12:40-13:00 13:00-13:20
42. 12 Macho Adam IV.A 6317 M B1 13:00-13:20 13:20-13:40
43. 13 Majová Miroslava IV.A 6317 M B1 13:20-13:40 13:40-14:00
44. 14 Martišek Andrej IV.B 6317 M B1 13:40-14:00 14:00-14:20
45. 15           14:00-14:20 14:20-14:40
46. 24.5.2018
štvrtok
1 Križanovičová Vanesa IV.B 6324 M B1 8:00-8:20 8:20-8:40
47. 2 Kuttnerová Karolína IV.B 6324 M B1 8:20-8:40 8:40-9:00
48. 3 Matula Lukáš IV.B 6324 M B1 8:40-9:00 9:00-9:20
49. 4 Šaškovič Dávid IV.B 6324 M B1 9:00-9:20 9:20-9:40
50. 5 Strezenická Simona IV.A 6317 M B1 9:00-9:40 9:40-10:10