Administrácia testov EČ a PFIČ MS 2018

počet žiakov: 50

14. marec 2018 (streda) EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

1. príchod žiakov do školy
2. nástup žiakov do učební
3. vypĺňanie záhlavia OH, úvodné pokyny
4. administrácia testov EČ MS – úroveň B1
5. administrácia testov EČ MS – úroveň B2
6. prestávka
7. nástup žiakov do učební po prestávke
8. pokyny k PFIČ
9. administrácia testov PFIČ MS

9.00
9.15
9.25 – 9.45
9.45 – 11.45
9.45 – 11.25
11.25 (11.45) – 12.30
12.25
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00