Administrácia testov EČ a PFIČ MS 2018

počet žiakov: 50

13. marec 2018 (utorok) EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

1. príchod žiakov do školy
2. nástup žiakov do učební
3. vypĺňanie záhlavia OH, úvodné pokyny
4. administrácia testov EČ MS SJL
5. prestávka
6. nástup žiakov do učební po prestávke
7. pokyny k PFIČ
8. výber témy
9. administrácia testov PFIČ MS zo SJL

9.00
9.15
9.25 – 9.45
9.45 – 11.25
11.25 – 12.20
12.15
12.20  –12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 15.30