Teoretická časť odbornej zložky
Manažment regionálneho cestovného ruchu

 TČOZ  odbor 6324 M

por.č. dátum priezvisko meno príprava odpoveď
1. 21.5.2018
pondelok
Achbergerová Sára 8:00-8:30 8:30-9:00
2. Bobeková Kristína 8:30-9:00 9:00-9:30
3. Čontoš Dominik 9:00-9:30 9:30-10:00
4. Dundovičová Karin 10:10-10:40 10:40-11:10
5. Haradzinová Aneta 10:40-11:10 11:10-11:40
6. Križanovičová Vanesa 11:10-11:40 11:40-12:10
7. Kuttnerová Karolína 12:40-13:10 13:10-13:40
8. Matula Lukáš 13:10-13:40 13:40-14:10
9. Oravcová Simona 13:40-14:10 14:10-14:40
10. Šaškovič Dávid 14:10-14:40 14:40-15:10
11. Šiková Miroslava 15:10-15:40 15:40-16:10