Praktická časť odbornej zložky MS 2018

Harmonogram PČOZ podľa § 8, ods.7, písm. b) Vyhlášky MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Obhajoba vlastného projektu.
komisia PČOZ 1; učebňa 311

Dátum Por. Priezvisko Meno Trieda Čas
17. 4. 2018
utorok
1 Achbergerová Sára IV.B 8:00 - 8:30
2 Bobeková Kristína IV.B 8:35 - 9:05
3 Čontoš Dominik IV.B 9:10 - 9:40
4 Dundovičová Karin IV.B 9:45 - 10:15
5 Haradzinová Aneta IV.B 10:30 - 11:00
6 Križanovičová Vanesa IV.B 11:05 - 11:35
7 Kuttnerová Karolína IV.B 11:40 - 12:10
8 Matula Lukáš IV.B 12:50 - 13:20
9 Oravcová Simona IV.B 13:25 - 13:55
18. 4. 2018
streda
10 Strezenická Simona IV.A 8:00 - 8:30
11 Šaškovič Dávid IV.B 8:35 - 9:05
12 Šiková Miroslava IV.B 9:10 - 9:40