Praktická časť odbornej zložky MS 2018

Harmonogram PČOZ podľa § 8 ods.7 písm. a) Vyhlášky MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

7:40 - 8:00 úvodné inštrukcie
8:00 - 13:30 samostatná práca, komplexná úloha

 

Komisia PČOZ 2; učebňa 411

Dátum   Priezvisko Meno Trieda
17. 4. 2018
utorok
1 Bittner Martin IV.A
2 Bohún Patrik IV.A
3 Hess Veronika IV.A
4 Kopáčiková Petra IV.B
5 Korbeličová Alžbeta IV.B
6 Kuličková Monika IV.A
7 Macho Adam IV.A
8 Martišek Andrej IV.B
9 Mišovičová Katarína IV.A
10 Nosálová Dominika IV.A
18. 4. 2018
streda
1 Čuklovič Marek IV.A
2 Dugovič Tomáš IV.B
3 Grossmanová Katarína IV.B
4 Hankerová Miriam IV.A
5 Hirner Ábel IV.A
6 Hollan Martin IV.B
7 Hornyák Matej IV.B
8 Hrdina Félix IV.B
9 Hrdlovičová Petra IV.A
10 Idešicová Barbora IV.B

Komisia PČOZ 3; učebňa 402

Dátum   Priezvisko Meno Trieda
17. 4. 2018
utorok
1 Nováková Tatiana IV.A
2 Oravcová Terézia IV.A
3 Ožvald František IV.B
4 Papáneková Vivien IV.B
5 Petrakovičová Lucia IV.A
6 Šebo Juraj IV.B
7 Turcárová Paula IV.A
8 Vitálošová Simona IV.B
9 Voleková Simona IV.A
       
18. 4. 2018
streda
1 Kolčák Dávid IV.B
2 Kuličková Marianna IV.A
3 Lúčanová Simona IV.B
4 Majová Miroslava IV.A
5 Mešťanová Jana IV.A
6 Ostradická Veronika IV.A
7 Podolinská Lenka IV.A
8 Šiandor Juraj IV.A
9 Weingärtner Dávid IV.A