Priezvisko Meno Trieda ANJ PČOZ SJL TČOZ Počet
Achbergerová Sára IV.B 4
Bittner Martin IV.A 4
Bobeková Kristína IV.B 4
Bohún Patrik IV.A 4
Čontoš Dominik IV.B 4
Čuklovič Marek IV.A 4
Dugovič Tomáš IV.B 4
Dundovičová Karin IV.B 4
Grossmanová Katarína IV.B 4
Hankerová Miriam IV.A 4
Haradzinová Aneta IV.B 4
Hess Veronika IV.A 4
Hirner Ábel IV.A 4
Hollan Martin IV.B 4
Hornyák Matej IV.B 4
Hrdina Félix IV.B 4
Hrdlovičová Petra IV.A 4
Idešicová Barbora IV.B 4
Kolčák Dávid IV.B 4
Kopáčiková Petra IV.B 4
Korbeličová Alžbeta IV.B 4
Križanovičová Vanesa IV.B 4
Kuličková Marianna IV.A 4
Kuličková Monika IV.A 4
Kuttnerová Karolína IV.B 4
Lúčanová Simona IV.B 4
Macho Adam IV.A 4
Majová Miroslava IV.A 4
Martišek Andrej IV.B 4
Matula Lukáš IV.B 4
Mešťanová Jana IV.A 4
Mišovičová Katarína IV.A 4
Nosálová Dominika IV.A 4
Nováková Tatiana IV.A 4
Oravcová Simona IV.B 4
Oravcová Terézia IV.A 4
Ostradická Veronika IV.A 4
Ožvald František IV.B 4
Papáneková Vivien IV.B 4
Petrakovičová Lucia IV.A 4
Podolinská Lenka IV.A 4
Strezenická Simona IV.A 4
Šaškovič Dávid IV.B 4
Šebo Juraj IV.B 4
Šiandor Juraj IV.A 4
Šiková Miroslava IV.B 4
Turcárová Paula IV.A 4
Vitálošová Simona IV.B 4
Voleková Simona IV.A 4
Weingärtner Dávid IV.A 4
Úroveň ✓ Spolu 50 50 50 50
Úroveň B2 Spolu
Úroveň B1 Spolu
Celkovo Spolu 50 50 50 50 50