Administrácia testov EČ a PFIČ MS 2019

počet žiakov: 34

13. marec 2019 (streda) EČ a PFIČ MS z anglického jazyka

1: príchod žiakov do školy
2: nástup žiakov do učební
3: vypĺňanie záhlavia OH, úvodné pokyny
4: administrácia testov EČ MS – úroveň B1
5: administrácia testov EČ MS – úroveň B2
6: prestávka
7: nástup žiakov do učební po prestávke
8: pokyny k PFIČ
9: administrácia testov PFIČ MS

9:00
9:15
9:25 – 9:45
9:45 – 11:25
9:45 – 11:45
11:25 (11:45) – 12:30
12:25
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00