Administrácia testov EČ a PFIČ MS 2019

počet žiakov: 36

12. marec 2019 (utorok) EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

1: príchod žiakov do školy
2: nástup žiakov do učební
3: vypĺňanie záhlavia OH, úvodné pokyny
4: administrácia testov EČ MS SJL
5: prestávka
6: nástup žiakov do učební po prestávke
7: pokyny k PFIČ
8: výber témy
9: administrácia testov PFIČ MS zo SJL

9:00
9:15
9:25 – 9:45
9:45 – 11:25
11:25 – 12:20
12:15
12:20  –12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 15:30