Teoretická časť odbornej zložky
Obchodná akadémia

TČOZ  odbor 6317 M; miestnosť  209

por.č. dátum p/d priezvisko meno trieda príprava odpoveď
1 27.5.2019 1 Šimonová Dominika IV.A 8:00-8:30 8:30-9:00
2 2 Dvorská Martina IV.B 8:30-9:00 9:00-9:30
3 3 Grúsová Magdaléna IV.A 9:00-9:30 9:30-10:00
4 4 Babiaková Lucia IV.A 10:10-10:40 10:40-11:10
5 5 Červenec Dávid IV.A 10:40-11:10 11:10-11:40
6 6 Wágner Dominik IV.A 11:10-11:40 11:40-12:10
7 7 Kakalíková Veronika IV.A 12:40-13:10 13:10-13:40
8 8 Hurtoňová Viktória IV.A 13:10-13:40 13:40-14:10
9 9 Horaisová Simona IV.A 13:40-14:10 14:10-14:40
10 10 Dugovič Denis IV.A 14:10-14:40 14:40-15:10
11 28.5.2019 1 Pestunová Natália IV.A 8:00-8:30 8:30-9:00
12 2 Pelanová Denisa Kamila IV.A 8:30-9:00 9:00-9:30
13 3 Zamecová Soňa IV.A 9:00-9:30 9:30-10:00
14 4 Kondrčková Katarína IV.B 10:10-10:40 10:40-11:10
15 5 Konfráterová Dominika IV.A 10:40-11:10 11:10-11:40
16 6 Valešová Nikola IV.A 11:10-11:40 11:40-12:10
17 7 Miháliková Sára IV.B 12:40-13:10 13:10-13:40
18 8 Jurikovičová Elizabeth IV.A 13:10-13:40 13:40-14:10
19 9 Šefčíková Nikola IV.B 13:40-14:10 14:10-14:40
20 10 Ševčík Dominik IV.A 14:10-14:40 14:40-15:10