Teoretická časť odbornej zložky
Obchodná akadémia

TČOZ  odbor 6317 M; miestnosť  209

por.č. dátum por priezvisko meno trieda príprava odpoveď
1. 27.5.2019 1 Dugovič Denis IV.A 8:00-8:30 8:30-9:00
2. 2 Dvorská Martina IV.B 8:30-9:00 9:00-9:30
3 3 Horaisová Simona IV.A 9:00-9:30 9:30-10:00
4 4 Babiaková Lucia IV.A 10:10-10:40 10:40-11:10
5 5 Červenec Dávid IV.A 10:40-11:10 11:10-11:40
6 6 Wágner Dominik IV.A 11:10-11:40 11:40-12:10
7 7 Kakalíková Veronika IV.A 12:40-13:10 13:10-13:40
8 8 Hurtoňová Viktória IV.A 13:10-13:40 13:40-14:10
9 9 Grúsová Magdaléna IV.A 13:40-14:10 14:10-14:40
10 28.5.2019 1 Pestunová Natália IV.A 8:00-8:30 8:30-9:00
11 2 Pelanová Denisa Kamila IV.A 8:30-9:00 9:00-9:30
12 3 Ševčík Dominik IV.A 9:00-9:30 9:30-10:00
13 4 Kondrčková Katarína IV.B 10:10-10:40 10:40-11:10
14 5 Konfráterová Dominika IV.A 10:40-11:10 11:10-11:40
15 6 Letanovská Zuzana IV.A 11:10-11:40 11:40-12:10
16 7 Miháliková Sára IV.B 12:40-13:10 13:10-13:40
17 8 Návratková Simona IV.B 13:10-13:40 13:40-14:10
18 9 Šefčíková Nikola IV.B 13:40-14:10 14:10-14:40
19 29.5.2019 1 Šimonová Dominika IV.A 8:00-8:30 8:30-9:00
20 2 Valešová Nikola IV.A 8:30-9:00 9:00-9:30
21 3 Zamecová Soňa IV.A 9:00-9:30 9:30-10:00
22 4 Jurovčíková Romana IV.A 10:10-10:40 10:40-11:10