Teoretická časť odbornej zložky
Manažment regionálneho cestovného ruchu

 TČOZ  odbor 6324 M; miestnosť 311

por.č. dátum priezvisko meno trieda príprava odpoveď
1. 27.5.2019 Mizerák Vladimír 4.B 8:00-8:30 8:30-9:00
2. Šoltésová Sára 4.B 8:30-9:00 9:00-9:30
3. Oškerová Katarína Dorota 4.B 9:00-9:30 9:30-10:00
4. Balážiková Stephanie 4.B 10:10-10:40 10:40-11:10
5. Jedličková Andrea 4.B 10:40-11:10 11:10-11:40
6. Jurovčíková Romana 4.B 11:10-11:40 11:40-12:10
7. Krasňanský Jakub 4.B 12:40-13:10 13:10-13:40
8. Fialová Kristína 4.B 13:10-13:40 13:40-14:10
9. Kršiaková Helena 4.B 13:40-14:10 14:10-14:40
10. Rampach Damián 4.B 14:10-14:40 14:40-15:10