Teoretická časť odbornej zložky
Manažment regionálneho cestovného ruchu

 TČOZ  odbor 6324 M; miestnosť 311

por.č. dátum p/d priezvisko meno trieda príprava odpoveď
1. 27.5.2019 1 Mizerák Vladimír 4.B 8:00-8:30 8:30-9:00
2. 2 Mlynár Adam 4.B 8:30-9:00 9:00-9:30
3. 3 Oškerová Katarína Dorota 4.B 9:00-9:30 9:30-10:00
4. 4 Balážiková Stephanie 4.B 10:10-10:40 10:40-11:10
5. 5 Jedličková Andrea 4.B 10:40-11:10 11:10-11:40
6. 6 Jurikovičová Elizabeth 4.B 11:10-11:40 11:40-12:10
7. 7 Krasňanský Jakub 4.B 12:40-13:10 13:10-13:40
8. 8 Kršiaková Helena 4.B 13:10-13:40 13:40-14:10
9. 9 Fialová Kristína 4.B 13:40-14:10 14:10-14:40
10. 28.5.2019 1 Sušienková Ema 4.B 8:00-8:30 8:30-9:00
11. 2 Škoda Tomáš 4.B 8:30-9:00 9:00-9:30
12 3 Šoltésová Sára 4.B 9:00-9:30 9:30-10:00
13 4 Rampach Damián 4.B 10:10-10:40 10:40-11:10
14 5 Šuplata Alex 4.B 10:40-11:10 11:10-11:40